Economie & Financiën

woensdag 23 november 2016
 - 

Leuven krijgt volgend jaar 6,7 miljoen extra uit gemeentefonds

Als Leuven volgend jaar, zoals verwacht, officieel de kaap van de 100.000 inwoners neemt, krijgt het 6,7 miljoen euro extra uit het Gemeentefonds. De meerderheidspartijen keuren vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een regeling in die zin goed.

 

“Hiermee zorgen we ervoor dat Leuven goed voorbereid is op de toekomst. Het gaat om extra middelen”, zegt Vlaams parlementslid Karin Brouwers. “Leuven kan deze middelen goed gebruiken om de uitdagingen aan te kunnen waarmee een universiteitsstad met meer dan 100.000 inwoners wordt geconfronteerd We spelen dus kort op de bal en zijn erin geslaagd om Leuven meer te laten krijgen, zonder dat andere steden en gemeenten een eurocent minder ontvangen. We verwelkomen de 100.000ste inwoner van  Leuven dan ook met open armen.”

 

CD&V-fractievoorzitter Koen Van den Heuvel juicht toe dat de Vlaamse regering er ondanks het budgettaire keurslijf in geslaagd is de extra middelen voor Leuven vrij te maken: “Die extra middelen kaderen in een meer globale hervorming van de financiering van steden en gemeenten die er ook voor zorgt dat steden en gemeenten heel wat plan- en rapporteringsverplichtingen kunnen laten vallen.”

 

Die hervorming werd vandaag in plenaire zitting eveneens door het Vlaams Parlement goedgekeurd. Vanaf 2017 wordt het Stedenfonds afgeschaft. De middelen ervan worden toegevoegd aan het Gemeentefonds als een aanvullende dotatie voor de 13 centrumsteden. De hervorming gebeurt in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord.