Cultuur & Media

maandag 19 december 2016
 - 

Logies krijgen meer tijd voor aantonen brandveiligheidsnorm

Het vernieuwde Logiesdecreet wil toeristen vooral kwaliteitsvolle logies garanderen. Het wil daarom de toeristische logiesondernemer administratief ontlasten, minder procedures opleggen en het aantal regels  beperken. Dat vertaalt zich in het feit dat alle uitbaters, van een groot hotel tot en met particulieren die sporadisch een kamer aanbieden, moeten voldoen aan dezelfde eisen m.b.t. veiligheid en kwaliteit vanuit het standpunt van de consument. Uitbaters moeten het behalen van acht basisnormen kunnen aantonen, o.a. inzake brandveiligheid.

 

CIB Vlaanderen trok recent aan de alarmbel. De sector van de verhuur van vakantiewoningen dreigt de doelstellingen van het nieuwe Logiesdecreet niet te halen. Struikelblok is het nieuwe brandveiligheidsbesluit, één van de uitvoeringsbesluiten die vereist zijn om het nieuwe Logiesdecreet van 5 februari 2016 in werking te laten treden. Dat is nog steeds niet goedgekeurd.

 

Het ontwerp van uitvoeringsbesluit introduceert de verplichting om over een brandveiligheidsattest te beschikken vanaf 1 april 2017. Een vakantiewoning zal vanaf dan ook niet meer geëxploiteerd kunnen worden zonder brandveiligheidsattest. Het is echter onhaalbaar om binnen het tijdsbestek van drie maanden nog duizenden brandveiligheidsattesten af te leveren.

 

Gezien de strikte deadline voor de inwerkingtreding van het nieuwe Logiesdecreet voelde Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers (mede-indiener van het nieuwe Logiesdecreet) de Vlaamse minister bevoegd voor toerisme hiervoor aan de tand. In zijn antwoord verklaarde de minister dat de onderhandelingen over de uitvoeringsbesluiten nog lopende zijn. Er wordt gedacht aan een overgangsperiode zodat de uitbaters van vakantiewoningen meer tijd krijgen om een brandveiligheidsattest te bekomen.

 

Karin Brouwers: “Het is een goede zaak dat de uitvoeringsbesluiten van het Logiesdecreet in nauw overleg met alle betrokkenen verder worden uitgewerkt. De aandacht voor de realistische uitvoerbaarheid, o.a. door logies die zich voor 1 april aanmelden meer tijd te geven om een nieuw brandveiligheidsattest te bekomen, is daarbij essentieel.”

 

Thema's: