Welzijn & Gezondheid

vrijdag 08 mei 2015
 - 

Maatregel 1-euromaaltijden biedt kansen als deel van coherente aanpak

De Vlaamse minister van armoedebestrijding lanceerde vandaag het voorstel om 1-euromaaltijden aan te bieden. CD&V wijst erop dat armoedebestrijding meer moet zijn dan dergelijke op zich staande maatregelen. Cindy Franssen: “Armoede is een complex gegeven en vraagt een coherent plan met aandacht voor werk, huisvesting, onderwijs, participatie, … Het is een en/en/en/…-verhaal. Met een op zich staande maatregel kunnen we het verschil niet maken.” 

Katrien Schryvers en Cindy Franssen kunnen zich vinden in de maaltijdmaatregel als goede praktijkvoorbeeld voor lokale besturen: “De Antwerpse toepassing toont aan dat dit kansen biedt, precies omdat naast gezonde voeding ook wordt ingezet op de combinatie met huistaakbegeleiding, het bevorderen van sociaal contact, sociale tewerkstelling, … Want uiteraard vraagt armoedebestrijding een coherente aanpak op vele fronten.” 

Beide volksvertegenwoordigers verwijzen naar het succesverhaal de UitPAS. Cindy Franssen: “De UitPAS ontstond ook als proefproject op initiatief van toenmalig cultuurminister Joke Schauvliege, maar wordt na grondige evaluatie intussen uitgerold over gans Vlaanderen ter bevordering van de participatie van mensen in armoede aan het socio-culturele aanbod.” 

Franssen en Schryvers willen de maatregel dus alle kansen geven. Ze  kijken ook uit naar het volledige Vlaamse plan armoedebestrijding waarin hij wordt ingebed, en benadrukken daarbij uitdrukkelijk de noodzaak van structureel overleg tussen de regering en de armoedeorganisaties.