Welzijn & Gezondheid

donderdag 19 maart 2015
 - 

Meer geld nodig voor crisisopvang in kinder- en jongerenpsychiatrie

CD&V-kamerlid Nathalie Muylle heeft vandaag in de plenaire zitting van de Kamer minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ondervraagd over het tekort aan opvangplaatsen in de kinder- en jongerenpsychiatrie. Nathalie Muylle: “De minister heeft goede maatregelen klaarliggen, maar nu moeten ze ook uitgevoerd worden. Onze moedige middelen zijn dus: meer centen naar de crisisopvang. De minister weet wat te doen tijdens de komende begrotingsbesprekingen.”

De voorbije jaren kaartte Nathalie Muylle meerdere malen de problemen binnen de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren aan. De sector werd te lang stiefmoederlijk behandeld : het budget voor geestelijke gezondheidszorg is nauwelijks 6% van het gezondheidsbudget, de residentiële beddencapaciteit voor kinderen en jongeren bedraagt amper 3,3% van de totale bedden en de ambulante sector komt zelfs niet boven de 1%.

Nathalie Muylle:”In 2014 werd een plan en bijkomende middelen aangekondigd. 2 jaar en een staatshervorming later, zie ik dat er niets veranderd is. N-VA en Open VLD vragen in het Vlaams Parlement dat ook federaal bijkomende middelen worden voorzien. Geen 2 weken geleden antwoordde de minister mij nog in de commissie volksgezondheid: ‘De geestelijke gezondheidzorg is ziek, maar nu ik minister ben, zie ik dat het nog veel erger is dan gedacht.’ Ik denk dat de minister goed weet waar de prioriteiten liggen.”

CD&V vraagt dus dat er op korte termijn actie ondernomen wordt. Nathalie Muylle: ”Wij willen extra financiële middelen voor bijkomende bedden in de crisisopvang en voor outreachteams die de overgang van residentieel naar ambulante zorg ondersteunen, dat zijn onze moedige middelen.“