Landbouw & Visserij

woensdag 07 januari 2015
 - 

Melkveehouderij op een keerpunt – bedrijfsvoorlichting belangrijk!

De melkveehouderij staat op een keerpunt, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. Na de relatief stabiele periode van melkquota, komen binnen enkele maanden onze melkveehouders in een andere marktsituatie.

De vrije wereldmarkt zal sterker de prijzen bepalen; meer volatiliteit, meer risico’s, forsere inkomensverschillen worden mogelijk ten gevolge van deze Europese beslissingen. De melkveehouders zullen als volwaardige ondernemers met deze risico’s moeten leren omgaan!

Precies daarom is een goede bedrijfsvoorlichting morgen nog belangrijker dan vandaag. De minister voor Landbouw was het hiermee eens in de commissie Landbouw van het Vlaams parlement.

Minister Schauvliege antwoordde op de vraag van De Meyer welke “Europese vangnetten” wel overeind blijven: particuliere opslag, interventie voor boter en magere melkpoeder, enz…

Daarnaast werd ook ingegaan op de vraag op welke wijze “toegevoegde economische waarde” kan gecreëerd worden op eigen bedrijf. Voor sommige bedrijven is dit ongetwijfeld een opportuniteit.

Voor het volledige verslag: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=945743&download=true