Mobiliteit & Openbare Werken

zondag 12 februari 2017
 - 

N446 in Waasmunster wordt aangepakt!

De stalen bovenbouw van de Durmebrug in Waasmunster wordt volledig afgebroken en vervangen door een nieuwe stalen bovenbouw (boogbrug), waarbij de Durme zonder tussenpijlers wordt overspannen. De landhoofden van de brug worden ofwel grondig gerenoveerd, ofwel afgebroken en vernieuwd, afhankelijk of zij nog geschikt zijn om de nieuwe stalen bovenbouw te dragen. In de toerit van de brug wordt tevens een fietsersdoorgang voorzien ten behoeve van de trekweg naast de Durme. In 2017 wordt het ontwerp afgerond met opstart van de bouwvergunning om begin 2018 over te gaan tot aanbesteding. De start van de werken is voorzien eind 2018 – 2019. Zowel de bovenbouw - die wordt geraamd op 1.500.000 euro, als de onderbouw - die  op 2.500.000 euro wordt geraamd - zijn ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer,” antwoordde minister Ben Weyts op één van de schriftelijke vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over de geplande werken aan de N446 in Waasmunster.

 

De Meyer vernam ook dat voor de herinrichting van de kruispunten en het structureel onderhoud bij de aanleg van fietspaden langsheen de N446, van kmp 2,9 tot kmp 9,5 de werken zullen aanbesteed worden zodra de onteigeningen – die lopende zijn – afgerond zijn. Deze werken zijn geraamd op 2.500.000 euro.

 

Voor de verbetering van de strook van het fietspad op de N446, ten zuiden van complex E17, van kmp 1,5 tot kmp 2, is op de begroting van het jaar 2018  400.000 euro voorzien. Het ontwerp hiervoor is in opmaak.