Cultuur & Media

donderdag 08 december 2016
 - 

Nieuw radiolandschap legt klemtoon op lokaal en digitaal

Het goedgekeurde ontwerpdecreet is het sluitstuk van een fijn parlementair proces dat begon met  de bespreking van de conceptnota’s van  zowel CD&V als de minister, en  boeiende hoorzittingen met de radiosector. .

 

DAB+

 

Digitale radio of DAB+ biedt heel wat voordelen ten aanzien van de huidige FM-band: hij garandeert een betere luisterkwaliteit, een verrijkte radio-ervaring met extra diensten en applicaties in een excellente signaalkwaliteit, is energiezuinig en creëert op korte termijn minder schaarste op de FM-band. Daardoor wordt het mogelijk om meer radiostations te creëren die comfortabel te beluisteren zijn. Het decreet regelt dan ook de omschakeling naar DAB+ voor een deel van het radiolandschap.  

 

3-ledig radiolandschap

 

Het aantal landelijke FM-erkenningen blijft beperkt tot de huidige 3 (Q music, JOE FM en Nostalgie).

Met de nieuwe categorie van semi-landelijke netwerkradio’s wordt in een duidelijk complementair aanbod voorzien. Zo komt er ruimte voor 1 extra generalistische zender, een zender die vooral inzet op Vlaamse en Nederlandstalige muziekproducties, en zijn er maximaal 2 licenties voorbehouden voor zenders met een uitgesproken genre- of doelgroepenprofiel.

 

Zowel de landelijke als deze semi-landelijke netwerkradiozenders moeten op termijn via DAB+ uitzenden. Voor de landelijke zenders is er in het decreet een datum vastgelegd: uiterlijk op 1 september 2018. Dat creëert dan weer meer kwaliteitsvolle FM-ruimte voor de derde categorie: de lokale radiozenders.

 

CD&V heeft in het debat in voorbereiding van dit ontwerpdecreet steeds een prioritaire plaats opgeëist voor de lokale radio’s. Ze zijn immers de meest nabije en verbindende vorm van radio. Ze brengen een dagelijks aanbod van lokale informatie met veel aandacht voor aankondiging en verslaggeving van sociaal-culturele, sportieve, economische en politieke gebeurtenissen.

 

Karin Brouwers: “De CD&V-fractie is erg tevreden dat dit belangrijke decreet vandaag unaniem werd goedgekeurd door de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. De radiosector was al te lang het ondergeschoven kindje van het mediabeleid en daar komt met dit decreet terecht een einde aan.  Als dit decreet nog voor Kerst door het voltallige parlement kan worden goedgekeurd dan kan de minister het nieuwe jaar starten met de uittekening van het nieuwe frequentieplan en het uitwerken van alle details in de uitvoeringsbesluiten. Bij de uitvoering van dit decreet zal CD&V er nadrukkelijk op toezien dat de leefbaarheid van de onafhankelijke lokale radio’s gegarandeerd blijft, zodat zij hun belangrijke verbindende functie in hun lokale gemeenschap kunnen blijven vervullen. Een coherent en billijk frequentieplan moet daartoe bijdragen zodat zij in de nabije toekomst kunnen uitzenden via sterkere, samengevoegde frequenties. Hun zend- en verzorgingsgebied zal hierdoor worden uitgebreid. Daardoor kunnen ze meer luisteraars bereiken, en dus meer reclame-inkomsten innen. Sterke lokale radio’s zijn essentieel als we verregaande mediaconcentratie willen vermijden.”

Thema's: