Mobiliteit & Openbare Werken

zondag 23 februari 2014
 - 

Noord-Zuid Kempen: Inhuldiging nieuwe verbindingsweg Geel-Kasterlee & tunnel Hoge Mouw

Vandaag werd de nieuwe Noord-Zuid verbindingsweg N19g tussen Geel en Kasterlee ingehuldigd door Minister-President Kris Peeters en minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het is één van de twee deelwerven van de Noord-Zuid Kempen. Vanaf morgen, maandagmiddag, zal het verkeer van de nieuwe weg en de bijhorende Hoge Mouw-tunnel gebruik kunnen maken. De 7 kilometer lange nieuwe weg zal dan zorgen voor vlot en veilig verkeer tussen Geel en Kasterlee. De komende maanden wordt er nog voortgewerkt aan de herinrichting van het complex Geel-West (E313), de tweede deelwerf van de Noord-Zuid Kempen. De nieuwe infrastructuur is daar al grotendeels in gebruik en vanaf morgenavond kan het verkeer er ook weer over de op- en afrit bij de watertoren. Tegen de zomer zal alles bij Geel-West afgewerkt zijn. Dan zal weer één van de zes ‘missing links’ volledig klaar zijn. De Vlaamse Overheid maakte hiervoor een historische investering van 210 miljoen euro. De nieuwe infrastructuur van de Noord-Zuid Kempen zorgt voor een goede ontsluiting tussen Nederland en Brussel en maakt de Kempen beter bereikbaar. Door een vlotte samenwerking en een groot maatschappelijk draagvlak zijn de werken drie maanden vroeger klaar dan gepland.

Betere bereikbaarheid

De Kempen is, door de centrale ligging in het Europese economische kerngebied en de Vlaamse logistieke draaischijf, een belangrijke geo-economische troef. Logistiek, industrie en tewerkstelling brengen echter veel verkeer met zich mee. De verkeerssituatie op de bestaande N19 tussen Geel en Kasterlee kende al langer problemen. Grootste oorzaak daarvan was het feit dat de weg zowel doorgaand als lokaal verkeer te slikken kreeg, dus ook veel vrachtverkeer. Door het toenemende zware vrachtverkeer kwam de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de dorpskernen van Kasterlee en Geel Ten Aard in het gedrang. Er was nood aan een goede verbinding tussen Turnhout en Geel samen met een vlotte en veilige aansluiting op de E313.

Dankzij de nieuwe, parallelle, N19g zal het doorgaande verkeer tussen Kasterlee en Geel niet meer door de woonkernen moeten rijden. De weg is 7 km lang en sluit in het noorden aan op het kruispunt Noordlaan/Pastorijstraat in Kasterlee en in het zuiden op een nieuw kruispunt met de R14, de ring rond Geel. De verbindingsweg heeft in elke richting één rijstrook en telt geen kruispunten met lokale wegen. Op die manier wordt een vlotte en veilige verkeersafwikkeling gegarandeerd.

Aandacht voor mens en natuur

In het verleden gebeurden er op de bestaande N19 tussen Geel en Kasterlee regelmatig ongevallen , omdat het drukke doorgaande verkeer in conflict kwam met voetgangers en fietsers. Door de aanleg van de parallelle N19g zal het doorgaande verkeer, waaronder veel vrachtverkeer, vooral via de nieuwe verbindingsweg rijden. Het Vlaams Gewest zal nu de bestaande N19 overdragen aan de gemeentebesturen van Kasterlee en Geel, die hem zullen herinrichten als een lokale weg met veel aandacht voor voetgangers en fietsers. Bij de aanleg van de Noord-Zuid Kempen gaat er ook veel aandacht naar fietsveiligheid. Er worden in totaal 10 fietstunnels aangelegd (2 onder de N19g en 8 aan het complex Geel-West).

Een ander belangrijk aandachtspunt bij de aanleg was het respect voor de omgeving, de natuur en het landschap. Daarom gaat aan natuurgebied de Hoge Mouw in Kasterlee de weg over in een tunnel van 500 meter lang, de langste in de Kempen, om de natuur van de Hoge Mouw en de rust van de dieren te bewaren. Het was een prioriteit om de nieuwe infrastructuur zo goed mogelijk te laten opgaan in het Kempense landschap. Fauna en Flora kunnen zich bovenop de tunnel voort ontwikkelen. Op tal van plaatsen langs de weg zijn rasters geplaatst die moeten beletten dat wilde dieren de weg oversteken. Er zijn ook ecoduikers aanwezig, waarlangs de dieren ondergronds de weg kunnen kruisen. Het afwateringsstelstel werkt met allerlei filters om te vermijden dat vuil water in de waterlopen zou terechtkomen.

Tegen de zomer volledig klaar

De nieuwe weg tussen Geel en Kasterlee gaat maandagmiddag 24 februari open voor het verkeer. Tegelijk gaat bij Geel-West ook de op- en afrit van de E313 bij de watertoren weer open. Die was 7 maanden dicht voor de werken voor de herinrichting van het complex. Vanaf maandagavond is dus de grootste hinder van de werken voor de Noord-Zuid Kempen definitief voorbij. De verkeersdruk in Geel-Oost en Herentals-Oost zal vanaf dan ook afnemen.

Er wordt bij Geel-West nog enkele maanden voortgewerkt. Ter hoogte van de brug over de E313, de zuidelijke rotonde en het kruispunt van Vossendaal met de Grote Steenweg (N19) zijn er immers nog werven. Tegen de zomer zal de Noord-Zuid Kempen bij Geel-West helemaal afgerond zijn. Meer informatie daarover vindt u op: www.noordzuidkempen.be.

Financiering

De Vlaamse Overheid voert de Noord-Zuid Kempen uit in een zogenaamde PPS, dat is een publiek-private samenwerking. Dat wil zeggen dat tal van partners (het Agentschap Wegen en Verkeer, de Participatiemaatschappij Vlaanderen, DIF en de aannemersgroep THV Via Kempen) samen het hele project dragen: het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van de nieuwe infrastructuur.

Missing links

Ook aan de andere missing links wordt volop verder gewerkt. In Zaventem is de Noordelijke ontsluiting en de cargozone van Brussels Airport gerealiseerd, samen met de realisatie van een nieuwe fietsbrug en 2 km nieuwe fietspaden. In Gent is de aanleg van de R4 Zuid bijna afgerond. Volgende week wordt een eerste fase opengesteld voor het verkeer. Zaterdag 22 maart gaat de 1e spade in de grond voor de nieuwe 12 km lange snelweg A11, die van Brugge over Damme naar Knokke-Heist gaat.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “Ik ben verheugd dat deze nieuwe verbindingsweg tussen Kasterlee en Geel, drie maanden vervroegd, in gebruik kan worden genomen. Tegen de zomer is alles afgewerkt. Met de realisatie van de Noord-Zuid Kempen zal de bereikbaarheid van ruim 20 bedrijventerreinen sterk verbeteren. Door de bijzondere aandacht voor de zachte wegebruikers gaan fietsers zich veiliger en comfortabeler kunnen verplaatsen. Tegelijk gaat de verkeersleefbaarheid in de gemeenten er sterk op vooruit. We verwachten dat zo’n 80% van het verkeer dat nu door het centrum van Kasterlee rijdt, voortaan de nieuwe weg zal gebruiken. Door de weg in een tunnel te laten overgaan aan natuurgebied de Hoge Mouw kan fauna en flora zich volop verder ontwikkelen. In Kasterlee en Geel wordt het ongetwijfeld rustiger wonen.”

Na decennia van plannen en praten, heeft deze Vlaamse regering daadwerkelijk actie ondernomen en een project gerealiseerd dat de leefbaarheid, de veiligheid én de welvaart in deze regio zal verhogen. Toen de regering in 2009 van start ging, was het duidelijk dat de Noord-Zuid Kempen één van de absolute prioriteiten was. 210 miljoen euro hadden we daarvoor veil. En we zijn geslaagd in ons opzet. Van de beslissing over de start van de werken tot de uiteindelijke afwerking, het is allemaal in recordtempo gebeurd. De Noord-Zuid Kempen is een zoveelste bewijs van het feit dat deze Vlaamse regering een investeringsregering is. Een regering die investeert in een veiliger, mobieler en duurzamer Vlaanderen,“ besluit minister-president Kris Peeters.