Landbouw & Visserij

woensdag 12 oktober 2016
 - 

Nu meer dan ooit: differentiatie en maatwerk in de land- en tuinbouwsector!

Naar aanleiding van een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger en commissievoorzitter, Jos De Meyer, besliste de landbouwcommissie om schaalverandering en differentiatie onder de loep te nemen. Naast een aantal gedachtewisselingen met wetenschappers, landbouworganisaties, de administratie en minister Joke Schauvliege ging de commissie eveneens de boer op: een werkbezoek over schaalverandering in Noord-Nederland en een werkbezoek over differentiatie in Oost-Vlaanderen. Binnen de meerderheid werd beslist om met een resolutie hun aanbevelingen aan de regering over te maken.

Vandaag is schaalvergroting niet de enige mogelijke piste voor land- en tuinbouwbedrijven om toegevoegde waarde te creëren. Schaalvergroting kan nog, maar vooral schaalverandering en het vinden van een aangepast businessmodel is anno 2016 de opdracht.

“Schaalverandering betekent niet per definitie schaalvergroting. Verschillende innovatieve landbouwers bewijzen dat nichemarkten en korteketeninitiatieven soms beter bestand zijn tegen marktschommelingen.”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger, Jelle Engelbosch.

Keuzevrijheid is een intrinsieke eigenschap van de ondernemer en elk bedrijf moet een businessmodel op maat kunnen realiseren. Van de overheid wordt verwacht dat ze deze businessmodellen op een evenwaardige manier benadert.

“Onze land- en tuinbouwbedrijven zijn zeer divers,” aldus Jos De Meyer, voorzitter van de commissie land- en tuinbouw in het Vlaams Parlement. “Het is de land- en tuinbouwondernemer die zelf moet beslissen welke richting hij met zijn bedrijf uit wil! Schaalvergroting is nooit een doel op zich, soms wel een bewuste keuze om de kosten per geproduceerde eenheid te drukken. Verbreding, nichemarkten, bio bedrijf, korte keten, hoevetoerisme, … zijn even valabele keuzes. De overheid moet deze managementkeuze respecteren door gelijkwaardige ondersteuning te bieden.”

Alle mogelijkheden moeten in aanmerking kunnen komen om een levensvatbaar bedrijf uit te bouwen. Er bestaat inmiddels een uitgebreid gamma differentiatiemogelijkheden waaruit de boer een pakket op maat voor het bedrijf kan samenstellen.

“Via maatwerk willen we komen tot een breed scala van leefbare klassieke en nieuwe landbouwbedrijven en -vormen. Ook loonwerk en stadslandbouw moeten hierin een plaats krijgen. Innovatie is de sleutel voor de toekomst. Daarom pleiten we  voor de openstelling van de KMO-portefeuille voor land- en tuinbouwers”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd.

“Bij elke keuze zal innovatie een belangrijke factor zijn om het succes te bepalen van het gekozen bedrijfstype,” besluit Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.