Landbouw & Visserij

dinsdag 29 oktober 2013
 - 

Opwaartse trend van de landbouwconjunctuurindex in Vlaanderen houdt aan

Minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, reageert verheugd over de verdere opwaartse trend van de landbouwconjunctuurindex. De landbouwconjunctuurindex, waarmee de Vlaamse landbouwadministratie tweemaal per jaar peilt naar de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen in de Vlaamse land- en tuinbouwsector, stijgt voor de vierde maal op rij.

“Ik ben verheugd dat uit de meeste recente landbouwconjunctuurindex blijkt dat het ondernemersvertrouwen in de Vlaamse landbouwsector verder positief evolueert.  Er zijn duidelijk terug meer landbouwbedrijven die de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Vooral in de melkveehouderij is een zeer sterk positieve evolutie waar te nemen. Eén op de drie melkveehouders geeft dan ook aan zinnens te zijn hun productie in de eerstvolgende zes maanden uit te breiden. Verheugend is ook dat na jaren van crisis nu ook in de varkenssector de stemming in positieve zin is omgeslagen,” aldus Vlaams minister-president Kris Peeters.

Vandaag heeft het Departement Landbouw en Visserij de resultaten bekend gemaakt van de Vlaamse landbouwconjunctuurindex.

De conjunctuurindex stijgt in het najaar van 2013 voor de vierde keer op een rij. De zesmaandelijkse barometer klimt van +2 naar +3. De opwaartse tendens is het gevolg van een grotere tevredenheid bij de landbouwers over de voorbije zes maanden en een positievere inschatting van de economische evolutie. Dat blijkt uit een enquête afgenomen in september 2013 bij een 750-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Grote verschillen tussen de sectoren

Achter de schermen van de vrij stabiele conjunctuurindex gaan bij de deelsectoren grote veranderingen schuil. Melkvee en varkens vertonen een boost van optimisme, met vleesvee gaat het opnieuw wat minder goed en akkerbouw en groenten in openlucht zakken weg. De fruitteelt is opnieuw de enige tuinbouwsector die boven nul uitkomt.

De goedkopere krachtvoeders zijn een meevaller voor de veehouders. Het koude en natte voorjaar gevolgd door een mooie zomer had tot gevolg dat de groei van sommige tuinbouwgewassen vertraging opliep, al dan niet gepaard gaand met een slechtere spreiding en opbrengstvermindering. Het is echter niet eenvoudig een eenduidige verklaring te geven voor de conjunctuurschommelingen in de deelsectoren. Zo is de tuinbouw sterker afhankelijk van de markt en zijn prijsfluctuaties.

De komende zes maanden plant 30% van de bedrijfsleiders investeringen. In de akkerbouw loopt dat aandeel op tot 42% van de ondervraagden, bij de groenten onder glas bedraagt het slechts 13%. Landbouwers willen voornamelijk investeren in het machinepark, gebouwen en grond.

Het volledige rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/studies