Onderwijs

donderdag 27 juni 2013
 - 

Leerkrachten in Brussel minder vaak ziek dan in Vlaanderen

Het ziekteverzuimpercentage van de leerkrachten in de Nederlandstalige scholen in Brussel ligt stelselmatig lager dan in de rest van Vlaanderen. Dit blijkt uit een antwoord van de minister voor Onderwijs, Pascal Smet, op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V). Ook in de andere grootsteden, Antwerpen en in Gent, lag het ziekteverzuim de voorbije jaren hoger dan in Brussel.  

Uit onderstaande gegevens van Agodi blijkt dat het ziekteverzuimpercentage in Brussel de afgelopen jaren een stuk lager lag dan in Vlaanderen. Deze vaststelling geldt zowel voor het basis- als voor het secundair onderwijs, én voor vrouwelijke en mannelijke leerkrachten. Enige uitzondering hierbij vormen vrouwelijke leerkrachten in het basisonderwijs in het jaar 2012. 

Soms lopen de verschillen tussen de Brusselse en de Vlaamse scholen op. Zo ligt het ziekteverzuim van mannelijke leerkrachten in het secundair onderwijs in Brussel, zowel in 2011 als in 2012, één procent lager dan in Vlaanderen (2011: 3,04% tegen 4,07%. 2012: 2,96% tegen 3,95%). Opmerkelijke cijfers.     

Brussel

basisonderwijs

secundair onderwijs

 

Mannen

vrouwen

mannen  

vrouwen

2010

3,14%

3,73%

3,40%

3,75%

2011

3,17%

3,78%

3,04%

3,57%

2012

2,85%

4,07%

2,96%

4,06%

  

 

 

Vlaams onderwijs algemeen

basisonderwijs

secundair onderwijs

 

mannen

vrouwen

mannen  

vrouwen

2010

3,58%

3,99%

4,14%

3,75%

2011

3,33%

3,90%

4,07%

4,02%

2012

3,31%

3,91%

3,95%

4,17%

 

 Het ziekteverzuim in de grootsteden Brussel, Antwerpen en  Gent wordt vermeld in onderstaande tabel. Het ziekteverzuim  lag in Brussel de afgelopen jaren doorgaans lager lag dan in de twee andere grote steden (opnieuw : zowel basis- als secundair onderwijs, zowel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten).

 

2010

basisonderwijs

secundair   onderwijs

 

mannen

vrouwen

mannen

vrouwen

Antwerpen

3,71%

3,76%

3,70%

3,88%

Brussel

3,14%

3,73%

3,40%

3,75%

Gent

3,26%

3,93%

3,73%

4,01%

         

  

2011

  

  

Basisonderwijs

  

  

Secundair    onderwijs

  

 

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Antwerpen

3,79%

3,67%

3,62%

4,19%

Brussel

3,17%

3,78%

3,04%

3,57%

Gent

2,88%

4,03%

3,18%

3,95%

         

  

2012

  

  

Basisonderwijs

  

  

Secundair    onderwijs

  

 

Mannen

Vrouwen

Mannen  

Vrouwen

Antwerpen

2,73%

3,66%

3,28%

4,11%

Brussel

2,85%

4,07%

2,96%

4,06%

Gent

3,10%

4,08%

3,30%

4,20%

 Paul Delva (CD&V): “Ziekteverzuim is een ernstig probleem voor de leerkrachten zelf, voor de leerlingen, én voor de scholen die hierdoor  vaak met organisationele problemen te kampen hebben. Het is merkwaardig at in een stad als Brussel met zo’n grote uitdagingen (andere taalomgeving van vele leerlingen, zwakke socio-economische en zeer diverse etnisch-culturele achtergrond van vele leerlingen) het ziekteverzuim er lager ligt dan in de rest van Vlaanderen (m.i.v. de andere grootsteden). Een pluim voor de Brusselse leerkrachten die zich dag in dag uit onvermoeibaar inzetten voor hun Brusselse ketjes.” 

De Vlaamse regering neemt momenteel verschillende initiatieven om het ziekteverzuim van leerkrachten tegen te gaan. Er worden bijvoorbeeld twee nascholingsprojecten gesubsidieerd waarbij de deelnemende scholengemeenschap/school een visie op HR-beleid van de onderwijsinstelling of de scholengemeenschap ontwikkelt en implementeert.

Bovendien werd een ‘verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte’ uitgewerkt, waarbij personeelsleden opnieuw de kans geboden wordt om gedurende een bepaalde periode aan het werkritme te wennen, om uiteindelijk hun volledige opdracht weer te kunnen opnemen.

Thema's: