Cultuur & Media

vrijdag 25 juni 2010
 - 

Proefproject Vlaamse Vrijetijdspas in de maak

In samenwerking met CultuurNet wordt een proefproject opgezet voor een Vlaamse Vrijetijdspas. Dat deelde minister van Cultuur Joke Schauvliege mee als antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk de Kort. Het initiatief komt er na afloop van een kortlopend onderzoek dat erop gericht was een analyse te maken van de mogelijke ontwikkeling en introductie van een algemene kortingkaart op Vlaams niveau.

Voor deze studie werd gekeken naar bestaande initiatieven op lokaal niveau, om vervolgens enkele mogelijke pistes onder de loep te nemen. Zowel een aparte cultuurkaart als andere pistes via de sis-kaart, bib-kaart, gsm en identiteitskaart werden overwogen. De onderzoekers adviseerden vooral te werken via goede lokale initiatieven en ervaringsuitwisseling, eerder dan een uniform Vlaams systeem te ontwikkelen. Nog volgens de onderzoekers is een goede toeleiding van mensen uit de doelgroep belangrijker dan dat er nadruk wordt gelegd op bestaande financiële drempels.

Aanvullend bij het onderzoek van bestaande cases en pistes gingen de onderzoekers in overleg met de voornaamste stakeholders. Dit leverde gemengde reacties op: enerzijds zijn er voorstanders van de aanbevelingen voor toeleidingsmaatregelen en de lokale aanpak, anderzijds zijn er voorstanders voor het ontwikkelen en introduceren van een algemene kortingkaart.

Ook het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het woord nemen, ijvert nog steeds voor een Vlaamse kortingkaart en in een eerste fase voor de uitwerking van een pilootproject door CultuurNet. Het Vlaams Netwerk is van mening dat er actueel een veelheid, grote diversiteit en onduidelijkheid is aan systemen en dat er verschillen in aanbod en criteria bestaan op lokaal niveau. Bovendien gaat een Vlaamse kortingkaart stigmatisering van mensen in armoede tegen.

“De minister heeft nu inderdaad besloten om in samenwerking met CultuurNet een proefproject voor een Vlaamse Vrijetijdspas op te starten”, vertelt Dirk de Kort zichtbaar opgetogen. “Het bestaande draagvlak bij enkele sleutelpartners moet erdoor verruimd worden. Ook het kostenplaatje zal in detail becijferd kunnen worden. Het proefproject zal hopelijk ook duidelijk maken wie de geschikte pilootpartners zijn bij de lokale besturen, om dan te komen tot een projectplan met realistische timing en fasering.”

Thema's: