Actua

donderdag 13 november 2014
 - 

Provincie Midden-Brabant logische nieuwe naam

In het kader van de bespreking van de beleidsbrieven in het Vlaams Parlement pleiten Kris Van Dijck (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Bart Somers (Open VLD) voor een nieuwe naam voor de provincie Antwerpen. 

"Het regeerakkoord laat toe dat de grootsteden Antwerpen en Gent zich volledig ontvoogden van de provincies. In de praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen. Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is deze evolutie het juiste moment om onze provincie een nieuwe naam te bezorgen", zeggen de drie Vlaamse parlementsleden.  

Ze pleiten alledrie voor het herdopen van de grootste provincie tot provincie Midden-Brabant. "Een historische referentie die veel beter de verscheidenheid van onze regio vat dan de naam van de grootste Vlaamse stad. Deze benaming liet ook niet altijd een vanzelfsprekende identificatie met het provinciale niveau toe. In sommige subregio's was dit niet evident." 

De drie Vlaamse parlementsleden geloven dat het moment dat Antwerpen effectief ontvoogd wordt het juiste moment is om deze nieuwe naam te adopteren. Ze willen het debat over de beleidsbrief gebruiken om deze naamdiscussie op de agenda te plaatsen.