Cultuur & Media

maandag 17 oktober 2016
 - 

Reconstructie Doelse Kogge

“De reconstructie van de Doelse Kogge zal in 2023 effectief gestart worden,” antwoordde minister-president Geert Bourgois op een schriftelijke opvolgingsvraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

 

In september 2000 ontdekte men bij graafwerken aan het Deurganckdok in Doel een vrij goed bewaard wrak van een middeleeuwse kogge, daterend uit 1325. De Doelse kogge is tot op heden de oudste en tweede grootste van de slechts twintig exemplaren van dit type schip die werden teruggevonden in Europa.

 

De eigenlijke conservering van de Doelse Kogge is reeds gestart. De scheepfragmenten worden nat bewaard in speciaal daartoe ingerichte containers. De containers zijn op hun beurt in geklimatiseerde boxen opgesteld zodat de behandeling van het scheepshout gecontroleerd kan gebeuren. Er zijn testen uitgevoerd en de behandeling kan op grote schaal uitgerold worden. Dat zal normaal gebeuren in het voorjaar van 2017. De conservatiebehandeling bestaat in hoofdzaak uit ontzouten en impregneren met PEG. Deze behandeling zal een aantal jaren duren.

 

“We verwachten dat met de reconstructie van het schip kan gestart worden in 2023. De reconstructie kan gebeuren in de tentoonstellingsruimte en kan dus publiek worden gevolgd,” aldus minister-president Geert Bourgeois.

 

In 2015 is 6.500 euro uitgegeven aan de conservatie van de kogge. In 2016 is een budget voorzien van 150.000 euro.

De conservatie is geraamd op een jaarlijkse kost van 68.500 euro. Voor de reconstructie van het schip moeten nog studies gebeuren. Deze zijn geraamd op maximum 120.000 euro. De productie van een eventueel te bouwen ondersteuningsframe is geraamd tussen 280.000 en 420.000 euro. De productie van vervormingshulpstukken is geraamd op maximum 100.000 euro. De bouw van het museum is door de stad Antwerpen geraamd op 12 miljoen euro.

Thema's: