Justitie & veiligheid

woensdag 29 juni 2016
 - 

Ritueel slachten: Dringend noood aan oplossing die dierenwelzijn garandeert met respect voor eredienst

Het advies van de Raad van State is duidelijk: er moet een evenwicht gezocht worden tussen de godsdienstvrijheid en dierenwelzijn. CD&V pleit al langer voor een oplossing in dialoog die sterk inzet op dierenwelzijn mét respect voor de riten van geloofsgemeenschappen. Ook andere partijen zijn nu tot dat inzicht gekomen.

 

Het onbedwelmd slachten is een zeer delicaat dossier met heel wat gevoeligheden bij diverse betrokken actoren. CD&V was dan ook vragende partij voor een advies van de Raad van State om een goed onderbouwd beleid te kunnen voeren. Het heeft geen zin om een decreet te stemmen dat dadelijk onderuit gehaald wordt door het Grondwettelijk Hof. Daar is niemand en ook geen enkel dier bij gebaat.

Het advies van de Raad van State laat ruimte om op zoek te gaan naar een oplossing die dierenwelzijn tijdens slachtingen voorgeschreven door de ritus van een eredienst garandeert, mét respect voor de riten van de betrokken geloofsgemeenschappen.

 

Sonja Claes: “Een jaar geleden bepleitten wij de aanstelling van een bemiddelaar. De meerwaarde daarvan wordt nu ook door de Raad van State bevestigd. We hebben intussen een jaar verloren. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om de riten van geloofsgemeenschappen te respecteren en het dierenleed te beperken. Maar om dit te bereiken is overleg cruciaal.”

 

Voor CD&V is respect voor zowel het dierenwelzijn als de godsdienstvrijheid cruciaal. De partij is ervan overtuigd dat beiden kunnen verzoend worden door het toepassen van alternatieve slachtmethoden.

Tinne Rombouts: “Het welzijn van dieren is belangrijk, dat staat buiten kijf. Het lijden van dieren bij het slachten moet zoveel mogelijk vermeden worden. Wij reiken al een jaar aan dat er technieken bestaan die het dierenleed vrijwel volledig wegnemen en die ons inziens aanvaardbaar kunnen zijn voor de verschillende geloofsgemeenschappen. In andere landen worden dergelijke technieken bij ritueel slachten trouwens al toegepast. Het is nu zaak om daarvoor het nodige draagvlak te vinden.”