Welzijn & Gezondheid

dinsdag 05 juni 2012
 - 

Rouwverlof blijft op onze agenda

Kamerlid Nahima Lanjri zette het rouwverlof terug op de agenda van de commissie sociale zaken. Het CD&V-wetsvoorstel dat het aantal vrije dagen n.a.v. het verlies van een partner of kind wil uitbreiden van 3 tot 10 dagen dateert al van 2008.

CD&V benadrukt dat er nood is aan een erkende periode van rouw bij het overlijden van een naast familielid. De drie dagen klein verlet waar mensen vandaag recht op hebben zijn duidelijk onvoldoende. Velen nemen hun toevlucht tot het ziekteverlof. Rouwen is echter geen ziekte, maar een gezonde, normale reactie op een zwaar verlies. Een onderdrukt of uitgesteld rouwproces leidt op termijn vaak tot grote gezondheidsproblemen.

Uit het advies van minister De Coninck en staatssecretaris Courard blijkt dat ook zij overtuigd zijn van het feit dat mensen tijd moeten krijgen om te rouwen. Zij stellen echter dat het budget ontbreekt om de maatregel onmiddellijk uit te voeren.

Nahima Lanjri:"Wij zullen blijven zoeken naar een creatieve oplossing om de kosten te dragen en denken hierbij aan een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en RIZIV of aan een verrekening met de bestaande tijdskredietregeling."

Als partij die solidariteit met de medemens op moeilijke momenten in hun leven belangrijk vindt, zullen wij blijven pleiten voor respect en erkenning van een rouwperiode.