Actua

Samenwerkingsakkoord Oosterweel belangrijke stap vooruit

Nu al blijkt de intendant zijn gewicht in goud waard te zijn. De samenwerkingsakkoord tussen de actiegroepen, de stad en de Vlaamse regering om samen op zoek te gaan naar een kwalitatieve aansluiting van de zuidelijke ring op de derde Scheldekruising, is een eerste belangrijk succes. CD&V is vol lof voor de bereidheid van de actiegroepen om een jarenlange impasse mee te doorbreken.

“We pleitten altijd al voor een ruime opdracht voor de intendant. Die is nu een feit. Hij zal niet langer alleen de overkapping bestuderen, maar ook inzake het totale mobiliteitsverhaal tot een gedragen geheel trachten te komen. Op die manier krijgen ook het openbaar vervoer en de fiets meer aandacht in het dossier”,  zegt Dirk de Kort.

Koen Van den Heuvel: “Een oplossing voor Antwerpen zal er alleen komen als iedereen de stellingen verlaat en terug naar elkaar gaat luisteren. De intendant doet in dat opzicht wat hij beloofde: hij brengt de verschillende partijen rond de tafel en overstijgt de tegenstellingen.”

Tegelijkertijd betekent dit akkoord niet noodzakelijk dat er opnieuw veel tijd wordt verloren.

“De bouwvergunning voor fase 1 (Linkeroever) kan zonder vertraging aangevraagd worden, waarna de aanbesteding snel kan volgen en de werken van start kunnen gaan. Dit akkoord is een aanzienlijke versterking van het dossier binnen de huidige tijdstabel. Dat is goed nieuws voor wie in de file staat, én voor wie in de buurt van die files woont”, besluit Caroline Bastiaens.