Onderwijs

donderdag 15 januari 2015
 - 

'Scholen van Morgen' op kruissnelheid: alle 165 scholenbouwprojecten worden daadwerkelijk uitgevoerd

Het private-publieke programma ‘Scholen van Morgen’ zit op kruissnelheid. Alle 165 scholenbouwprojecten worden daadwerkelijk uitgevoerd. Intussen zijn reeds 50 bouwwerven opgestart.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft deze namiddag in het Vlaams Parlement in antwoord op een actuele vraag van Jos De Meyer over het private-publieke programma ‘Scholen van Morgen’ geantwoord dat de inhaalbeweging in scholenbouw op kruissnelheid zit en voluit wordt uitgevoerd. Het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ is goed voor de realisatie van 165 scholenbouwprojecten de eerstvolgende jaren. 

In de voorbije maanden is er intensief onderhandeld tussen de Vlaamse overheid en de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ met als doel om het initieel voorziene programma van 165 scholenbouwprojecten volledig te realiseren en een daling van de marktrente maximaal te kunnen benutten.

Deze onderhandelingen hebben finaal geleid tot een principieel akkoord dat eind december 2014 door de Vlaams Regering werd goedgekeurd en dat verschillende afspraken bevat.

  • De bouwlening wordt verlengd van 2017 tot 2020. Dankzij deze verlenging zullen alle 165 initieel voorziene scholenbouwprojecten daadwerkelijk gerealiseerd worden. Door de opgelopen vertragingen dreigden immers een 50-tal bouwprojecten niet meer uitgevoerd te worden binnen de vastgelegde termijnen. Ook 4 specifieke schoolbouwprojecten waarvoor nog geen bouwvergunning werd afgeleverd en die hierdoor niet in het globale DBFM-programma waren opgenomen, worden opnieuw opgepikt.

  • Er is afgesproken om ook de voorwaarden van de bouwlening met de private partners te herzien.

  • Er wordt gewerkt aan een mogelijke herziening van de lange termijn financiering via de NV Schoolinvest (partner in de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen). Dat moet leiden tot gunstigere financieringsvoorwaarden. De lange termijn financiering dient om, na de bouw, het beheer en de onderhoudskosten van de schoolgebouwen te bekostigen.

  • Ondertussen is ook een daling van de algemene risicopremie gerealiseerd ten voordele van de Vlaamse overheid.    

Het is de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ die instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het 30-jarig onderhoud van de schoolgebouwen (DBFM). Via deze publiek-private samenwerking staan in Vlaanderen 165 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten op stapel. Dat betekent de realisatie van 200 nieuwe schoolgebouwen.

Sinds 1 september 2014 zijn bijna 50 bouwwerven opgestart. Een 20-tal daarvan zullen dit jaar klaar zijn, goed voor een investeringsbedrag van 422 miljoen euro. Voor het totale project gaat het om een totaal investeringsbedrag van 1,5 miljard euro.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Dankzij het principieel akkoord tussen de Vlaamse overheid en de DBFM-vennootschap ‘Scholen van Morgen’ zal het volledige DBFM-programma Scholen van Morgen voluit gerealiseerd worden, goed voor 165 scholenbouwprojecten in totaal. Dit is een belangrijke eerste inhaalbeweging om de achterstand in de modernisering van het schoolpatrimonium in Vlaanderen weg te werken.”

Thema's: