Onderwijs

vrijdag 21 september 2012
 - 

Scholenbouw heeft prioriteit op premies

“Goed onderwijs veronderstelt een goede, aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke infrastructuur”, citeerde parlementslid Jos De Meyer op de commissie Onderwijs uit het regeerakkoord van de Vlaamse regering. Hij interpelleerde de minister over de vooruitzichten van scholen met bouwplannen en over de mogelijkheden om vanaf de begroting 2013 meer geld uit te trekken voor scholenbouw. 29% van de Vlaamse schoolgebouwen dateert immers van voor 1950 en er zijn vaak zeer dringend onderhouds-, vernieuwings- en uitbreidingswerken nodig waarvoor de schoolbesturen subsidies aanvragen. De wachtlijst daarvoor is hallucinant lang: op dit ogenblik worden de dossiers behandeld die ingediend werden in juni 2001. Het is dus volgens de minister niet mogelijk om te zeggen wanneer de dossiers aan bod komen die op dit ogenblik ingediend worden. Alle verschillende scholenbouwdossiers samen zouden bijna 5 miljard kosten, waarvan het leeuwendeel voor de nog te behandelen subsidiedossiers van het vrije onderwijs.

Bij het afsluiten van het regeerakkoord ging men ervan uit dat tegen het eind van de legislatuur ruimte zou komen om inderdaad in scholenbouw te investeren, maar door de huidige financiële crisis moeten de verwachtingen getemperd worden. Over een substantiële verhoging voor de middelen voor scholenbouwfinanciering in de begroting van 2013 kon de minister zich niet uitspreken, maar hij toonde begrip voor de stelling van De Meyer: “de beste besteding van bijkomende middelen voor kinderen is investeren in onderwijs.”  

Thema's: