Onderwijs

woensdag 10 februari 2010
 - 

Schoolfruitactie is groot succes

De actie, zoals die vorig jaar door landbouwminister Kris Peeters en toenmalig minister van Volksgezondheid Veerle Heeren werd opgezet om het verbruik van fruit bij de schoolkinderen te activeren, is een groot succes. 1012 scholen en 232.525 leerlingen nemen momenteel deel aan de schoolfruitactie die gefinancierd wordt door beide departementen, Europa en de sector.

“Een half jaar na datum mogen we terecht fier zijn op deze actie”, antwoordde minister-president Kris Peeters op vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Veerle Heeren. “Onlangs nog kreeg Vlaanderen felicitaties van de Europese Commissie omdat we de allereersten waren binnen de Europese Unie die dergelijke actie hebben uitgewerkt. In landen als Nederland, Frankrijk en Italië is de actie zelfs nog niet gestart en ook in Wallonië maakt men geen gebruik van de regeling die het fruitverbruik bij onze jeugd moet aanzwengelen.”

Volgens Veerle Heeren, die indertijd als minister van Volksgezondheid aan de wieg van deze schoolfruitactie stond, is dit heuglijk nieuws: “Jongeren leren niet vanzelf fruit eten. Daarvoor hebben ze een steuntje nodig van ouders, schooldirecties en overheid. Het verheugt me te horen dat we Europese voortrekkers zijn: op dit ogenblik bereiken we dus 35 procent van het potentieel leerlingen die minstens dertig weken lang een stuk fruit kunnen krijgen op school. Dat is goed nieuws na een half jaar werking. Maar we kunnen nog beter”, vindt Heeren. Daarom stelt ze voor om de fruitautomaten zoals die nu in sommige scholen gebruikt worden, naar analogie met de melkautomaten, ook in de sensibilisering te gebruiken. Veerle Heeren: “Het loont alleszins de moeite te onderzoeken of dit initiatief ook niet zou kunnen rekenen op de steun van de overheid. Een appel uit een automaat spreekt de jongere vaak meer aan dan die uit een fruitkist.”

Minister-president Kris Peeters kon niet beloven dat deze fruitautomaten op dit moment kunnen gesponsord worden door Europa. “Maar ze kunnen wel een leemte vullen. We denken er binnen de administratie over na hoe we vooral de leerlingen van secundaire scholen tot meer fruitverbruik kunnen verleiden. De stuurgroep die de schoolfruitactie begeleidt zal daarom nagaan of er alternatieven zoals de fruitautomaten kunnen aangeboden worden,” aldus nog de minister. In die zin zal ook de VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, betrokken worden in het overleg.