Welzijn & Gezondheid

vrijdag 16 december 2016
 - 

Senaat geeft groen licht voor informatierapport over hormoonverstorende stoffen

De plenaire vergadering van de Senaat heeft vandaag ingestemd met het opstellen van een informatierapport over de eliminatie en de preventie van hormoonverstorende stoffen. “Met dit informatierapport willen we de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten adviseren over noodzakelijke beleidsmaatregelen om hormoonverstorende stoffen terug te dringen”, zegt initiatiefnemer senator Cindy Franssen (CD&V).

 

Hormoonverstorende stoffen (EDC’s, Endocrine Disrupting Chemicals) zijn chemicaliën die de natuurlijke hormonen in ons lichaam nabootsen of ingrijpen op hun werking. Ze worden onder andere gebruikt in cosmetica, verzorgingsproducten, plastics, schoonmaakproducten, vloerbedekking, conserven, kastickets, cd’s, verpakkingsmateriaal (ook van drank, voeding), bestrijdingsmiddelen, enz.

 

Hormoonontregelaars liggen aan de basis van sommige hormoongerelateerde ziekten en stoornissen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde dit ook in 2012 vast. EDC’s zijn vooral schadelijk voor zwangere vrouwen en pasgeborenen omdat hormonen de ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Senator Cindy Franssen: “Blootstelling aan hormoonverstoorders kan mee de oorzaak zijn van een lager IQ, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen, autisme, enz. Experten schatten de gezondheidskosten als gevolg van hormoonverstoorders op 157 miljard euro of 1,23% van het Europese BBP.”

 

Zowel de Gezinsbond als de Vlaamse Liga tegen Kanker zette de problematiek al in de kijker met onder meer aanbevelingen voor de overheden en campagnes voor het brede publiek. Cindy Franssen: “De tijd dringt. Preventie is cruciaal en moet in de eerste plaats de bevolking bewustmaken van de gevaren. Het voorzorgsbeginsel, dat stelt dat de overheid niet moet wachten met maatregelen te nemen tegen hormoonverstorende stoffen tot de schadelijkheid er van werd aangetoond, moet hier ook in acht worden genomen. Dit vereist een gecoördineerde aanpak. Het informatierapport van de Senaat kan hier toe bijdragen.”

 

Het verzoek tot het opstellen van een informatierapport, mede-ondersteund en ondertekend door 40 collega-senatoren van meerderheid en oppositie, werd vandaag goedgekeurd in de Senaat.