Actua

woensdag 24 september 2014
 - 

Septemberverklaring Vlaamse regering

Vlaanderen staat voor een uitdagende periode. We kampen met de gevolgen van de economische crisis, de overheid staat voor zware, budgettaire inspanningen en Vlaanderen krijgt er een pak nieuwe bevoegdheden bij. Met de zesde staatshervorming zorgden we eindelijk voor de Copernicaanse omwenteling. De grote werf voor de komende vijf jaar ligt nu duidelijk op een ander niveau: we moeten op sociaal-economisch vlak naar een nieuw evenwicht. Tussen economie en ecologie, overheid en markt, besluitvorming en overleg, bijdrage en dienstverlening, rechten en plichten. Dat vergt zorgzame en duurzame keuzes voor de toekomst om zo nieuwe welvaart te creëren. 

Met de Septemberverklaring op maandag 22 september, kende de Vlaamse regering haar definitieve aftrap. CD&V maakt in deze regering haar verkiezingsbeloften waar: we zullen zorgen voor economische groei mét sociale vooruitgang, zoals we in het 3D-plan altijd verdedigd hebben. Het regeerakkoord is dan ook gebaseerd op (onze) drie pijlers: een begroting in evenwicht, ruimte voor investeringen en een duurzaam sociaal beleid. CD&V heeft in het regeerakkoord resoluut gekozen voor een nieuw evenwicht, zowel op sociaal, economisch als maatschappelijk vlak.

Van 3D-plan naar Vlaams regeerakkoord3 pijlers

  1. De Vlaamse regering kiest voor een begroting in evenwicht. Meer schulden maken zou onverantwoord zijn ten aanzien van onze kinderen, maar ook ten aanzien van de gepensioneerden. CD&V schuift de factuur niet door naar de toekomst.

  2. Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen. Een budget op orde en een eerlijke vraagprijs voor dienstverlening maakt het mogelijk om te blijven investeren in zorg, in capaciteit voor personen met een handicap, in schoolinfrastructuur. Dit zijn allemaal thema’s die van belang zijn voor het middenveld. CD&V neemt nu zorgzame en duurzame keuzes voor de toekomst. Als we onze sociale welvaart willen behouden én vergroten, moeten we durven om een aantal maatregelen uit het verleden (bv. de gratispolitiek) in vraag te stellen.

  3. We laten niemand achter. CD&V zal blijvend waken over de nodige correcties vanuit sociaal oogpunt en met aandacht voor onze Vlaamse gezinnen. 

Duurzaam sociaal beleid, geen duur sociaal beleid

Wij vragen een eerlijke en redelijke prijs voor kwalitatieve dienstverlening. Dit doen we nog steeds op basis van het principe: ‘de stevigste schouders dragen de zwaarste lasten’. De sociale en gezinscorrecties zullen worden toegepast in de diverse beleidsinstrumenten die voor de gezinnen van belang zijn. 

Lees hier de integrale versie van de Septemberverklaring