Landbouw & Visserij

vrijdag 26 april 2013
 - 

Slachtgegevens runderen en varkens online beschikbaar voor veehouders

Op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag het vernieuwd besluit voor het indelen van karkassen van geslachte runderen en van geslachte varkens, definitief goedgekeurd. Het indelen van karkassen in kwaliteitsklassen wordt hierdoor geobjectiveerd en vereenvoudigd.

Door het automatisch online ter beschikking stellen van de slachtgegevens, zal de veehouder snel zicht hebben op de marktwaarde van zijn dieren. Bovendien worden de administratieve lasten voor veehouder en slachthuis hierdoor met 159.000€ per jaar verlaagd.

Bij het slachten van runderen en varkens worden de karkassen door het slachthuis in kwaliteitsklassen beoordeeld en ingedeeld. Met deze nieuwe regelgeving wordt de indeling in kwaliteitsklassen nu geobjectiveerd, en transparanter gemaakt. Bij runderen bv. is het aantal aanbiedingsvormen van 10 klassen tot 5 klassen teruggebracht, waardoor het vergelijken van karkassen veel gemakkelijker wordt voor de veehouder. Bij varkens werden de indelingstoestellen opnieuw geijkt, en afgestemd op de huidige varkenspopulatie.

Bovendien zullen er de indelingsresultaten automatisch online ter beschikking worden gesteld aan de veehouder, via de ‘Inter-professionele Vereniging voor het Belgisch vlees’. Veehouders kunnen op die manier op een snelle en doeltreffende manier beschikken over alle individuele indelingsgegevens van hun dieren, wat hen toelaat een correcte prijs te bedingen en hun bedrijfsvoering zo te optimaliseren.

Door het vereenvoudigen en systematiseren van de procedures kunnen de administratieve lasten voor producenten en slachthuizen samen bovendien met ongeveer 159.000 euro per jaar verminderd worden.

Het transparanter maken van slachtgegevens voor de veehouders is essentieel om een vrije markt op een correcte manier te laten verlopen, en de marktpositie van de veehouders te versterken,” aldus minister-president Peeters.  “Met deze aangepaste regeling zetten we een belangrijke stap in die richting, en door het systematiseren van de gegevensdoorstroming kunnen we bovendien de administratieve lasten gevoelig doen dalen.”