Actua

donderdag 14 augustus 2014

Stop paniekzaaierij, geef overleg de nodige ruimte

Iedereen is het er over eens dat er bespaard moet worden, en dat kan niet langer pijnloos. Een begroting in evenwicht is nu essentieel. Hoe langer we keuzes uitstellen, hoe zwaarder de inspanningen later worden. We willen niet dat onze schulden de belastingen van morgen worden.

Maar mensen en verenigingen zijn de voorbije dagen voorbarig ongerust gemaakt.

CD&V zal nooit toestaan dat het sociale weefsel en het middenveld onherroepelijk schade worden toegebracht.

Vlaanderen zal blijven garanderen dat wie echt nood heeft aan ondersteuning die ook krijgt, en de zwaksten in onze samenleving niet verder worden terug geslagen.

Haar traditie getrouw, engageert CD&V zich ertoe het overleg met het middenveld, het onderwijs, de gezins-, zorg-, sport-, jeugd-, en cultuursector intensief te voeren alvorens definitieve besparingskeuzes te maken.

Deze moeilijke operatie heeft immers pas kans op slagen indien alle betrokken actoren mee verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zonder draagvlak beschadigen we het maatschappelijk verband en ontstaat er een vertrouwensbreuk. Die kunnen we ons niet permitteren.

CD&V zal blijven waken over het evenwicht tussen het creëren van economische ademruimte, en het mogelijk maken van sociale vooruitgang. Sociale afbraak is nooit een optie geweest, en is dat ook nu niet.

Dit is geen gemakkelijk debat. Daarom precies moet het gevoerd worden in een sfeer van sereniteit. Pers en oppositie moeten dus beter weten. Je kan niet enerzijds de noodzaak aan besparingen onderstrepen, en tegelijk het draagvlak daarvoor compleet onderuit halen door een alarmfase rood af te kondigen op basis van voorlopig cijfermateriaal. Moord en brand schreeuwen bij elke maatregel die zich zou kunnen aandienen, nog voor er definitieve keuzes zijn gemaakt, getuigt van weinig maatschappelijke verantwoordelijkheidszin.

CD&V roept dan ook op om het pure politieke spel in deze achterwege te laten. We hebben nood aan kritisch constructieve krachten, niet aan paniekzaaiers.