Onderwijs

dinsdag 22 januari 2013
 - 

Te weinig interesse voor politiek bij schoolgaande jeugd

Slechts 30% van de jongeren in Vlaanderen  is “(zeer) geïnteresseerd in politieke kwesties in eigen land”, tegenover 53% in West-Europa. Bij de volwassenen is de interesse voor politiek de laatste jaren bovendien nog sterk verminderd: volgens de Vlaamse Regionale Indicatoren is dat het aandeel van wie zich “helemaal niet” voor politiek interesseert nu 55,4%. In 2006 was dat 47,3%. 

Uit internationaal vergelijkend onderzoek bleek dat de Vlaamse jongeren nog een behoorlijke score haalden voor de kennis van de politieke instellingen, maar hun betrokkenheid en interesse is dus bijzonder klein. Dat is verontrustend, vindt de minister, maar hij merkt ook op dat de inspanningen van scholen wel degelijk effect hebben. Hoe meer jongeren weten over mensenrechten en politiek, hoe verdraagzamer en democratischer ze worden.

Ook het algemene schoolklimaat heeft veel belang voor de burgerzin en politieke interesse van de leerlingen. Scholen die democratisch georganiseerd zijn, bevorderen de burgerzin door  participatie en een open klasklimaat waarin leerlingen de vrijheid hebben hun mening te vormen en te uiten. Voor het werken aan doelstellingen rond burgerzin, politieke en democratische interesse kunnen de scholen ondersteuning krijgen via de Koning Boudewijnstichting. 

Thema's: