Onderwijs

donderdag 18 mei 2017
 - 

Terbeschikkingstelling blijft enkel bestaan voor kleuterleid(st)ers.

Sinds 2012 werden de systemen afgebouwd waarmee personeelsleden uit het onderwijs twee jaar voor hun pensioenleeftijd konden uitstappen. Het aantal van die terbeschikkingstellingen daalt daardoor jaar na jaar, zowel als de kosten ervan. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.

In het kleuteronderwijs blijft de mogelijkheid tot terbeschikkingstelling bestaan, maar het is opmerkelijk dat ook daar steeds minder personeelsleden er gebruik van maken. Voor 2017 werden tot nog toe in totaal slechts 15 aanvragen goedgekeurd, terwijl het in 2011 nog ging over 222 uitstappers. Een mogelijke verklaring is natuurlijk dat de uitkering die men krijgt voor de terbeschikkingstelling sterk verminderd is, merkt De Meyer op.

Thema's: