Asiel & Migratie

donderdag 12 januari 2017
 - 

Terecht eredoctoraat voor standvastig, moreel en authentiek leiderschap

De KULeuven en de UGent reiken vandaag een eredoctoraat uit aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Koen Van den Heuvel, CD&V-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, meent dat het belang van de bondskanselier voor Duitsland, Europa en de wereld niet kan worden overschat: “Zij zet de standaard voor wat echt leiderschap is. Politieke leiders dreigen ook in ons land het noorden te verliezen onder druk van de uitdagingen waarvoor we staan. Haar morele en politieke standvastigheid zijn alvast voor mijn partij een kompas.”

 

Angela Merkel speelde het voorbije decennium een cruciale rol in het bezweren van de financiële en economische crisis. Duitsland is meer dan ooit de motor van de Europese economie, en daardoor ook de basis van onze welvaart. Haar geloof in de verdere Europese integratie zal ook de komende jaren bepalend zijn voor de slaagkansen daarvan.

 

Toch willen sommigen afbreuk doen aan dat palmares door haar aanpak van de vluchtelingencrisis te duiden als een gevaar voor de Europese samenleving. Zij, en zij alleen, zou verantwoordelijk zijn voor de instroom van oorlogsvluchtelingen in Europa en de maatschappelijke disruptie die dat onvermijdelijk met zich mee zou brengen.  

 

“De cijfers tonen aan dat dit niet alleen feitelijk onjuist is, het is gewoonweg simplistisch en verwoestend voor het draagvlak om dit complexe probleem menswaardig aan te pakken. Die paniekzaaierij getuigt pas echt van een wereldvreemde kerktorenmentaliteit,” meent Koen Van den Heuvel.

 

Merkel’s ‘Wir schaffen das’ vatte haar vertrouwen in het feit dat Duitsland en Europa menswaardige oplossingen kunnen vinden voor mensen in oorlogsnood. Zij heeft daarmee nooit op een open grenzenpolitiek gedoeld, maar kracht en zelfvertrouwen willen uitstralen ten aanzien van de bevolking en hen oproepen tot verantwoordelijkheid en solidariteit. Tegelijk zette zij, en niet haar criticasters, haar schouders onder een Europese aanpak om de situatie onder controle te krijgen.

 

Koen Van den Heuvel: “Je kan van Angela Merkel veel zeggen, maar niet dat ze een naïeve wereldverbeteraar is. Zij werkt altijd met een plan. En de eerste stap voor de succeskansen van elk politiek plan is maatschappelijk draagvlak. Het is pijnlijk om vast te stellen dat sommigen dat onderuit hebben gehaald door haar uitspraak al dan niet bewust uit te hollen tot een slogan van wereldvreemdheid. Niet Merkel’s uitspraak, maar die kortzichtigheid bemoeilijken de zoektocht naar Europese slagkracht eindeloos.”

 

Dat Duitsland onder Merkel’s leiding intussen heeft bijgestuurd, is trouwens niet meer dan logisch. Op het moment dat hier nog volop paniek wordt gezaaid over het mogelijke aanzuigeffect van één humanitair visum, vangt Duitsland al ruim 1 miljoen mensen in oorlogsnood op.

 

“Ik vrees dat diegenen die claimen dat zij Merkel tot een koerswijziging hebben bewogen alleen maar bewijzen dat ze meer dan een maatje te klein zijn voor deze Frau,” zegt de CD&V-fractieleider.

 

Hoewel haar criticasters haar politiek lot bezegeld zagen toen ze zich het lot van de miljoenen Syrische oorlogsvluchtelingen aantrok, blijft Merkel het vertrouwen genieten van 2 op 3 Duitsers.

 

“Standvastig en authentiek politiek leiderschap wint het altijd van korte termijnstratego,” besluit Van den Heuvel, “Daarvoor verdient Angela Merkel dit eredoctoraat maxima cum laude. Wij wensen haar nog een lange politieke loopbaan toe. Europa heeft haar nodig.”