Onderwijs

maandag 29 juni 2015
 - 

Uitzonderlijke situaties in onderwijs vragen flexibele omkadering

Het werkingsbudget van een school wordt ieder schooljaar berekend op basis van het aantal regelmatige leerlingen dat is ingeschreven op de eerste schooldag van februari (de teldag) van het voorgaande schooljaar. Maar wat met scholen die geconfronteerd worden met een uitzonderlijke situatie? Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen kaartte de problematiek vorige week aan in de commissie onderwijs. 

Een schoolpopulatie groeit ook tijdens het jaar. Dat leidt echter niet automatisch tot meer uren, aangezien het urenpakket wordt toegekend op basis van het leerlingenaantal op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar. Nochtans worden scholen soms geconfronteerd met situaties waarin de toekenning van extra uren doorheen het jaar geen overbodige luxe zou zijn. Een concreet voorbeeld hiervan is het gevolg van een familiedrama dat zich afspeelde in Wortegem-Petegem in februari van dit jaar. Een vader doodde zijn echtgenote en nam zijn vier kinderen mee naar het buitenland. De kinderen werden door Child Focus teruggebracht naar België en verblijven nu in pleegouderschap. De pleegkinderen kwamen in een nieuwe school terecht. Gezien de huidige regelgeving, krijgt de school volgend schooljaar geen extra middelen of uren om de kinderen op te vangen. Ze werden immers pas na de teldag in de nieuwe school opgevangen. Hun bijzondere situatie maakt echter dat deze kinderen nochtans nood hebben aan meer intensieve ondersteuning en begeleiding. 

Kathleen Helsen, Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie onderwijs, vroeg de minister of er in dergelijke uitzonderlijke omstandigheden toch geen extra middelen kunnen worden toegekend om scholen toe te laten op de best mogelijke manier te handelen. “We vragen aan scholen om zich flexibel op te stellen, dan is het belangrijk dat wij als overheid ook een bepaalde mate van flexibiliteit aan de dag leggen”, zegt Kathleen Helsen.

Er zijn al ‘voorzieningen’ op scholen zoals het CLB of zorgcoördinatoren, maar zij zijn vooral getraind in het opvangen van noodsituaties en het geven van kortdurende begeleidingen. Wat de kinderen uit bovenstaand voorbeeld nodig hebben, is evenwel een dagelijkse en langdurige begeleiding. De minister toonde zich bereid om te bekijken op welke manier scholen die geconfronteerd worden met uitzonderlijke situaties, omkaderd kunnen worden. 

“We moeten eerst in kaart brengen welke noden scholen hebben in uitzonderlijke situaties, om daarna te kijken hoe bestaande structuren kunnen gebruikt worden om scholen extra te omkaderen. Voor kinderen die in een dramatische situatie verzeild geraken en extreme gebeurtenissen moeten verwerken, is het belangrijk om een gepaste ondersteuning te voorzien. Wij moeten als overheid een kader scheppen dat deze ondersteuning kan bieden”, stelt Kathleen Helsen.

Thema's: