Welzijn & Gezondheid

donderdag 21 mei 2015
 - 

Vakantiegeld mindervaliden en gepensioneerden: nood aan een structurele oplossing

‘De administratie zal op zoek gaan naar een structurele oplossing voor het vakantiegeld van duizenden invaliden en gepensioneerden.’ Dat heeft de minister van Financiën vanmiddag geantwoord op een vraag van CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer in de plenaire vergadering.

Duizenden gepensioneerden en invaliden die deze maand extra vakantiegeld kregen, zullen netto minder overhouden dan daarvoor. Dat komt omdat de fiscus door die verhoging meer afhoudt als het bedrag hoger wordt. Voor Vercamer is het essentieel dat deze groep mensen netto net meer overhouden. ‘Verminderen van de koopkracht door fiscale afroming is een onrechtvaardig effect, dat niet de bedoeling kan zijn. We moeten hier een antwoord op vinden.’, aldus Vercamer.

Het is immers de doelstelling van deze regering om de welvaartsachterstand te verkleinen door 100% uit te geven van de welvaartsenveloppe, die ongeveer 627 miljoen euro bedraagt voor de periode 2015-2016. Daarmee doet deze regering zelfs beter dan de vorige. Zo krijgen mensen die twee jaar arbeidsongeschikt zijn (en dus één jaar invalide) deze maand een extraatje van 468 euro in plaats van 308 euro vakantiegeld, wat neerkomt op een verhoging van maar liefst 52%. De doelstelling van de regering en de sociale partners is immers om de koopkracht van deze mensen te versterken. Hetzelfde geldt voor de verhoging van de laagste uitkeringen met 2% in september van dit jaar.

De minister heeft aan zijn administratie gevraagd om dit probleem te onderzoeken en om een structurele oplossing uit te werken. Die zegt dat dit niet eenvoudig zal zijn, maar Vercamer stelt zelf aan de minister voor om het belastingvrij minimum verhogen. Invaliden krijgen immers nu al een verhoogd belastingvrij minimum (door een code aan te kruisen op de belastingaangifte). ‘Verhoog dat bedrag, zodat die 168 euro meer vakantiegeld ook effectief netto meer is. Daarnaast vraag ik aan de minister om voor september (wanneer de uitkeringen met 2% stijgen) ook de grensbedragen (bedragen waarop men zich baseert om bijkomende rechten te krijgen) mee te laten stijgen.’

We moeten volgens Vercamer een oplossing kunnen vinden voor deze groep van mensen: ‘Sociale correcties moeten effectief leiden tot correcties, zeker voor invaliden. De afspraken tussen de sociale partners moeten bovendien gerespecteerd worden, zeker nu iedereen ballonnetjes aan het oplaten is om belastingverlagingen te bepleiten voor werknemers en voor werkgevers. Het kan niet de bedoeling zijn dat de meest kwetsbare groep meer zou belast worden en aan koopkracht zou moeten inboeten.’, besluit hij.