Mobiliteit & Openbare Werken

donderdag 04 mei 2017
 - 

Veiliger verkeer met motorrijders op de busbaan

Motorrijders zijn mee de oplossing voor het fileprobleem. De studie van Transport & Mobility in opdracht van Febiac wijst uit dat als 10% van de autobestuurders zijn voertuig inruilt voor een motor, files met 40% verminderen. CD&V wil motorrijden daarom aantrekkelijker én veiliger maken. Daartoe lanceerde Vlaams parlementslid An Christiaens eind maart al haar conceptnota voor een motorvriendelijker mobiliteitsbeleid. Vice-premier en motorrijder Kris Peeters ondersteunt nu haar voorstel om motorrijders gebruik te laten maken van de busstrook in functie van een vlottere verkeersdoorstroom. Ook Febiac is vragende partij. An Christiaens: “Er zijn eigenlijk geen objectieve argumenten om dit niet toe te laten. Waarom voorziet de regelgeving anders nu al in de mogelijkheid? Motorrijders hinderen niemand op de busstrook, ook De Lijn niet. Het is tijd om hen in het belang van ieders veiligheid de nodige ruimte te bieden.”  


De files verminderen niet, integendeel. Motorrijders kunnen een deel van de oplossing zijn, maar dan is een specifiek beleid noodzakelijk. Het gebruik van vrije busbanen toelaten, is één concrete maatregel in dat opzicht.

In Londen mogen motorrijders de busbanen al sinds 2009 gebruiken, volgens studies zonder negatieve effecten. Mobiliteitsorganisaties en het BIVV zien de voordelen voor een vlotte verkeersdoorstroom. En uit een recente enquête door Touring bleek dat ook meer dan de helft (56%) van de andere weggebruikers ermee akkoord gaat dat motorrijders de busbaan gebruiken.

 

An Christiaens: “Ik hoop dat de eenzijdige argumentatie van de minister van mobiliteit plaats maakt voor een open blik. Met proefprojecten kunnen we het effect testen. Meer aandacht voor de motorrijder, op de weg en in het mobiliteitsbeleid, betekent meer verkeersveiligheid voor iedereen.”


Motorvriendelijker mobiliteitsbeleid


In haar conceptnota stelt CD&V voor om alle busstroken kritisch te bekijken in onderling overleg met de verantwoordelijke wegbeheerder, de fietsersverenigingen, de openbaarvervoermaatschappijen en de motorrijders. In samenspraak kan dan beslist worden  waar het opportuun en veilig is om vrije doorgang te geven aan gemotoriseerde tweewielers. Die studie dient overal dringend te gebeuren.

 

An Christiaens: “Meer motorrijders op de weg kan files helpen oplossen, maar dan moeten we ervoor zorgen dat ze vlot en veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Want zelfs al doet de motorrijder alles zoals het hoort, dan nog blijft hij kwetsbaar. En dus moeten ook de andere weggebruikers, de wegbeheerders en de overheid de handen in elkaar slaan. We moeten alle opties bekijken. Motorrijders toelaten op de busbaan is in dat opzicht een eenvoudige ingreep. Laat ons testen. Wie kan daar nu tegen zijn? Draait de test positief uit, dan moeten de nodige stappen worden gezet om de regelgeving aan te passen.”

 

Conceptnota:

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1117-1.pdf