Buitenlands beleid & Defensie

woensdag 13 januari 2016
 - 

Veli Yüksel: “krachtlijnen strategisch plan realistisch om geloofwaardige rol te spelen internationaal"

Veli Yüksel: “krachtlijnen strategisch plan realistisch om geloofwaardige rol te spelen internationaal"

Minister van Defensie Steven Vandeput (NV-A) heeft vandaag in de commissie defensie zijn strategisch plan voor het leger voorgestelddat een aantal grote lijnen vastlegt. Zo daalt het aantal militairen van 32.000 naar 25.000. Met het budget van 9,2 miljard euro zitten we op het niveau van het Europees gemiddelde. Na 25 jaar wordt opnieuw geïnvesteerd in defensie. “De uitgangspunten laten toe om geloofwaardige rol te spelen nationaal en internationaal.We verwachten dat die 9,2 miljard op een evenwichtige manier verdeeld wordt tussen de verschillende componenten bij defensie”, klinkt het bij Veli Yüksel.

 Volgens Volksvertegenwoordiger Veli Yüksel (CD&V) zijn de princiepsbeslissingen omtrent het strategisch plan een stap vooruit met een duidelijke keuze om te investeren in de toekomst van Defensie.

 Er wordt voor dit jaar een rekrutering van 700 militairen voorzien. De princiepsbeslissingen leggen 25.000 VTE op tegen 2030. Met de aankomende pensioneringsgolf houdt dit echter in dat men de rekrutering zal moeten opvoeren. We moeten de rekrutering nu al op drijven tot 1.000 à 1.200 militairen per jaar. Op deze wijze vermijden we achter de feiten aan te lopen.” ,zegt Veli Yüksel.

 De regering heeft met het Kerstakkoord enkele beginselen aangenomen en het kader vastgelegd, maar er moet nog veel uitgewerkt worden als het gaat om rationalisaties (m.b.t kazernes) en outsourcing van bepaalde diensten. Wat het laatste betreft moeten we erover waken dat het effectief kostenbesparend is, want dit is immers niet altijd het geval”, besluit hij.