Landbouw & Visserij

vrijdag 01 februari 2013
 - 

Vereenvoudigd visbesluit geeft meer mogelijkheden aan riviervisserij

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering nieuwe regels voor riviervisserij op openbaar water goed. Minister Schauvliege: “Het besluit snoeit niet alleen drastisch in het aantal regels maar het voorziet ook nieuwe hengelmogelijkheden in de gesloten tijd (tussen 16 april en 31 mei) en ’s nachts, het laat op bepaalde wateren meer toe dan op ecologisch waardevolle wateren, en het maakt de organisatie van hengelwedstrijden een pak gemakkelijker.”

Het besluit van 1992 was verouderd en vertoonde door verschillende wijzigingen een gebrek aan samenhang. Ook de hengelsport evolueert en vissers willen graag bijkomende mogelijkheden om hun hobby uit te oefenen. De sector vroeg een eenvoudige en duidelijke regelgeving die niet betuttelend is.

Vroeger mocht de hengelaar in de gesloten tijd en ’s nachts enkel vissen op een beperkt aantal waterlopen die bij besluit werden vastgelegd. De lijst werd samengesteld op gemotiveerde vraag van de vissers. Vlaams minister Joke Schauvliege: “Wij hebben de zaken omgedraaid. Het nieuwe besluit vertrekt vanuit een positief uitgangspunt: de overheid zegt nu dat je overal mag vissen, met uitzondering van dié waterlopen die om ecologische redenen én in de gesloten periode op voorstel van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in het besluit zijn opgenomen.”

Uit een vroegere enquête was al gebleken dat meer dan 75 procent van de hengelaars zijn vangsten terugzet. Om het oogsten van vissen nog verder te beperken is een meeneembeperking van vijf vissen per hengelbeurt ingevoerd, alsook een bescherming van de snoek door een terugzetverplichting tot en met 2018. “Vissers drongen hier zelf sterk op aan. Ik vind het een positief signaal dat de hengelsport ook zelfregulerend wenst op te treden”, zegt minister Schauvliege.

Talrijke maatregelen dragen bij tot een sterke vereenvoudiging van de riviervisserijwetgeving. De vroegere complexe regelgeving (36 uitvoerige artikels) met specifieke voorwaarden per vissoort en per type viswater werd herleid tot klare, eenduidige regels (21 duidelijke artikels) waarbij het ecologisch evenwicht op de openbare wateren en de directe omgeving wordt gerespecteerd.

Alle nieuwe visserijregels zijn opgenomen in de folder ‘Reglement Openbare Visserij 2013’. Elke visser die zich in 2013 een visverlof aanschaft of al aangeschaft heeft, ontvangt de folder met de nieuwe regelgeving.

 

De volledige visserijwetgeving en meer informatie kunt u vinden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos: www.natuuren.bos.be/visserij