Mobiliteit & Openbare Werken

zondag 02 april 2017
 - 

Verenigingen mogen ouders blijven opleiden tot rijbegeleider van hun kinderen

De Vlaamse Regering keurde de invoering van het vernieuwde rijexamen vanaf 1 juni goed, en – met ingang van 1 oktober – ook de hervorming van de rijopleiding. CD&V vindt in die hervormde rijopleiding een aantal waardevolle aspecten terug. Zo pleit de partij al langer voor een verlenging van 3 naar minstens 9 oefenmaanden alvorens het examen te mogen afleggen, en zal ze erop toezien dat ook het terugkommoment tijdig aan de rijopleiding wordt toegevoegd. Nog positief is het feit dat de vrije begeleiding blijft bestaan. Ze wordt wel kwaliteitsvoller gemaakt door kandidaat-begeleiders te verplichten een vorming te volgen. Zo krijgt een kandidaat-bestuurder de beste garantie dat hij zo goed mogelijk op weg wordt geholpen.  

 

In het werkveld heerste heel wat onrust toen bleek dat de minister van mobiliteit de intentie had om de opleiding van rijbegeleiders enkel nog voor te behouden aan rijscholen. Vandaag zijn er namelijk heel wat verenigingen die zich al jaren inzetten om ouders die hun kinderen zelf willen leren rijden een degelijke vorming te geven, en daar ook in slagen. Daarom brak Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens al eerder een lans voor het behoud van de opleiding voor rijbegeleiders door zelfstandige rijinstructeurs in verenigingsverband. Afgelopen woensdag slaagde hij er in het Vlaams Parlement in de minister over de streep te trekken. De vorming van rijbegeleiders door zelfstandige rijinstructeurs blijft dus overeind, mits zij beantwoorden aan dezelfde kwaliteitsnormen als instructeurs verbonden aan een rijschool.

 

Lode Ceyssens: “Ook de zelfstandige rijinstructeurs leveren kwalitatieve begeleiders af. Er is dus geen reden om niet langer toe te laten dat onze verenigingen hun rol spelen. Omdat we op geen enkel vlak willen inboeten op verkeersveiligheid, vroeg ik wel met aandrang om zelfstandige rijinstructeurs dezelfde kwaliteitseisen op te leggen als aan de rijinstructeurs die verbonden zijn aan de rijschool. Wie een toekomstige chauffeur gaat begeleiden moet zelf een goede vorming genoten hebben. Hij moet weten waar de aandachtspunten zitten, zodat de leerling-chauffeur zich kan ontwikkelen tot een veilige, defensieve chauffeur.”

 

Tot grote tevredenheid van CD&V had de minister oren naar dit pleidooi en keurde hij dit onderdeel van de vernieuwde Vlaamse rijopleiding mee goed in de Vlaamse Regering.