Cultuur & Media

woensdag 12 juni 2013

Versnippering dreigt voor architecturale ontwikkeling Reyers-site

Brigitte De Pauw, CD&V fractievoorzitter in het Brussels Parlement, interpelleerde vandaag de Minister-President over het nieuwe VRT gebouw. Ze betreurt dat voorlopig alleen de VRT heeft toegezegd om een architectuurwedstrijd uit te schrijven voor haar nieuwe gebouw. Brigitte De Pauw: “Met eenarchitectuurwedstrijd voor het hele project konden de nieuwe VRT- en RTBF-toren, de media-pool, de esplanade en de nieuwe woningen gestroomlijnd worden tot één sterke, nieuwe landmark. Nu dreigt alles los van elkaar ontwikkeld te worden, en loopt Brussel opnieuw een kans mis om met gedurfde architectuur ons Gewest op de kaart te zetten.

Aangezien de VRT de gronden waar de nieuwe woningen en bureau’s komen, zal verkopen om de bouw van het eigen gebouw te financieren, is het Gewest de enige grote speler die kan pleiten voor een samenhangende architectuur. Brigitte De Pauw vroeg de Minister-President om hier werk van te maken, en kijkt uit naar eind juli, wanneer met de ondertekening van een charter tussen alle betrokken partijen meer informatie over mobiliteit, huisvesting en financiering zal worden vrijgegeven.
 
Nieuwe cijfers bevestigen bovendien dat het behoud van de VRT en RTBF in Brussel een goeie zaak is. Met bijna 6,000 werknemers en diensten ter waarde van 200 miljoen euro is de Reyers site qua volume een belangrijker media-centrum dan andere, meer bekende media-centra in Barcelona of Manchester.