Natuur, Milieu & Energie

donderdag 20 maart 2014
 - 

Vinderhoutse Bossen breiden uit

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege plantte vandaag samen met leerlingen van de plaatselijke scholen en buurtbewoners 4.400 boompjes in de Groenpool Vinderhoutse Bossen. Twee jaar geleden keurde de minister het inrichtingsplan voor de Groenpool Vinderhoutse Bossen goed. Het is naast het Parkbos en het Oud vliegveld Oostakker-Lochristi één van de groenpolen die de Vlaamse overheid aan de rand van de stad Gent vorm wil geven. De Vlaamse overheid investeert 12 miljoen euro in dit project.

De Groenpool Vinderhoutse Bossen ligt ten westen van Gent, grotendeels op het grondgebied van Gent (Drongen en Mariakerke) en een stukje op het grondgebied van Lovendegem. De groenpool zal voor 156 hectare nieuw bos zorgen rond de bestaande waardevolle boskern. Verder komt er 18 hectare waardevolle natuur en landschap bij. Om het gebied voor wandelaars en fietsers toegankelijk te maken, komen er heel wat paden en onthaalvoorzieningen. Het landgoed Leeuwenhof, het domein Claeys-Boúúaert en het landgoed De Campagne zullen uitgroeien tot drie portalen van waaruit bezoekers de groenpool kunnen verkennen.

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege: “Communicatie met de buurtbewoners is van groot belang. In het najaar van 2012 was ik in De Campagne in Drongen op een infovergadering voor de buurtbewoners. Met nieuwsbrieven, en activiteiten als deze, betrekken we hen bij de ontwikkelingen van dit gebied. Hoe breder het draagvlak, hoe dieper dit project kan wortelen.”

Vandaag gingen op een terrein van 6 hectare in Drongen-Luchteren 4.400 boompjes (hoofdzakelijk zomereik) de grond in met de hulp van 250 leerlingen van vier lokale scholen en enthousiaste buurtbewoners.

Voor de realisatie van de volledige Groenpool Vinderhoutse Bossen is 13,5 miljoen euro voorzien waarvan 12 miljoen van de Vlaamse overheid. De provincie Oost-Vlaanderen draagt 400.000 euro bij voor een extensief speelbos met voorzieningen voor volkstuinen. De stad Gent financiert 1 miljoen euro voor de uitbouw van de groenpool nabij het landgoed en de kinderboerderij De Campagne en voor hun aandeel in de wegenstructuur. De gemeente Lovendegem voorziet 30.000 euro voor aanpassingen van de wegeninfrastructuur op haar grondgebied.

Vlaams minister Schauvliege: “Elke Vlaming die in de stad woont, moet dichtbij huis op wandel- of fietsafstand van een stukje groen kunnen genieten. Een van de ambities van Vlaanderen in Actie (ViA) is om onze regio tot een groen stedengewest te maken. Stads(rand)bossen zoals de Vinderhoutse Bossen zijn hierbij van uitzonderlijk belang. Deze Groenpool rond Gent zal ruimte bieden aan mens, bos en natuur.”