Welzijn & Gezondheid

vrijdag 15 juni 2012
 - 

Vlaams Centrum voor Adoptie hoeksteen voor vernieuwd adoptiebeleid

Vlaanderen hertekent het interlandelijke adoptielandschap. Aan de basis daarvan ligt een realistisch en transparant adoptiebeleid. “Ook de komst van het Vlaams Centrum voor Adoptie en de Vlaamse adoptieambtenaar zal verandering brengen”, zegt Vlaams minister van Gezin Jo Vandeurzen.

Vlaams Centrum voor Adoptie

Binnen Kind en Gezin wordt een nieuwe afdeling opgericht: het Vlaams Centrum voor Adoptie. Dat centrum neemt de rol over van de Vlaamse centrale autoriteit interlandelijke adoptie. Maar het nieuwe centrum is veel meer dan dat. Het centrum biedt informatie en ondersteuning aan alle betrokkenen: kandidaat-gezinnen, gezinnen en de adoptiekinderen zelf.

“Het centrum staat aan de basis van een nieuw adoptiebeleid. We willen vorm geven aan een realistisch en transparant beleid. Het uitbouwen van een goed contact met binnenlandse en buitenlandse overheden en duidelijke informatiestrekking over de adoptieregelgeving zal het centrum hierbij helpen”, aldus minister Jo Vandeurzen.

Vlaamse adoptieambtenaar

Binnen het Vlaams Centrum voor Adoptie zal de Vlaamse adoptieambtenaar aan het hoofd staan. Deze functie, die binnenkort vacant verklaard wordt, is een mandaatfunctie van 6 jaar. De adoptieambtenaar zal instaan voor het uittekenen van een visie en missie voor het centrum. Zo moet het adoptiebeleid maximaal afgestemd worden op de maatschappelijke verwachtingen.

Het Vlaams Centrum voor Adoptie en de Vlaamse adoptieambtenaar zullen bijgestaan worden door een raadgevend comité. In dat comité zetelen adoptieouders, geadopteerden, de Vlaamse Commissaris voor Kinderrechten, ngo’s en onafhankelijke deskundigen. Het raadgevend comité geeft advies op vraag van het centrum en kan zelf ook advies geven over alle adoptieaangelegenheden. “Op deze manier krijgen we een evenwichtige input van ervaringsdeskundigen, professionele ervaring en wetenschappelijke experten”, zegt Vlaams minister van Gezin Jo Vandeurzen.