Onderwijs

dinsdag 05 mei 2015
 - 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaamse Scholierenkoepel delen grote interesse STEM

Scholieren moeten de kans krijgen om geïnspireerd en gemotiveerd te raken voor STEM. Ze zijn vragende partij om concrete toepassingen van wetenschap en techniek gaandeweg te ontdekken in de les en hun kennis rond STEM tijdens stages en projecten tot leven te brengen. De scholieren willen duidelijke informatie die hen helpt bij hun studiekeuze. Dat blijkt uit een bevraging van 500 jongeren door de Vlaamse Scholierenkoepel in samenwerking met Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Het resultaat van de bevraging werd vandaag bekend gemaakt naar aanleiding van de ‘Grootste Chemieles’ in Technopolis in Mechelen. Vlaams minister Crevits is een groot voorstander van STEM en vindt de inbreng van de scholieren heel waardevol.

In het kader van het STEM-actieplan heeft de Vlaamse Scholierenkoepel met de steun van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bijna 500 leerlingen uit het secundair onderwijs bevraagd over de studiekeuze voor STEM-richtingen. Sinds 2012 stimuleert de Vlaamse Regering wetenschappen en techniek.

Juiste informatie over studierichtingen

De leerlingen uit het secundair onderwijs geven in het algemeen aan dat ze meer informatie van de scholen willen over het aanbod van studierichtingen. Ze weten niet altijd hoe ze moeten beginnen zoeken naar informatie. Ze willen realistische informatie en willen weten waar studierichtingen hen kunnen brengen. Dat is nodig gedurende het hele schooljaar en gedurende de hele secundaire loopbaan. Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn dat een technische richting meer is dan een praktijkvak alleen. Ze vinden ook dat leerlingen uit de hogere jaren in deze perfecte ervaringsdeskundigen kunnen zijn.

Motivatie voor STEM : jong geleerd, goed gemotiveerd

Scholieren vragen om vooral geïnspireerd te worden om voor een STEM-richting te kiezen. Om dat te kunnen moeten ze de kans krijgen om alle vakgebieden grondig te leren kennen. Jong geleerd is oud gedaan. Kinderen die vanuit passie voor een richting kiezen, blijken later erg gemotiveerde leerlingen te zijn. Leerlingen moeten daarom in de lagere school de kans krijgen om STEM te leren kennen. Dat gebeurt in de praktijk al en vanaf volgend schooljaar wordt wetenschap en techniek een apart leergebied. Daarnaast zijn er ook de populaire STEM-academies voor - 12-jarigen.

Scholieren willen geconfronteerd worden met toepassingen van STEM in de les en toekomst zien in wat ze leren. Ze willen zelf hun kennis rond STEM benutten om te creëren en leerstof tot leven te brengen tijdens stages en projectmatig werk. Ze beklemtonen ook de nood aan een positieve communicatie over de gelijkwaardigheid van studierichtingen. Meer samenwerking tussen scholen en richtingen doet leerlingen aan den lijve ondervinden dat ze elkaar kunnen aanvullen met hun kennis en vaardigheden en maakt een eventuele overstap tussen richtingen en scholen makkelijker. Ze zien veel heil in meer samenwerking en ontmoetingskansen.

Meer dan 1000 kinderen voor wereldrecordpoging De Grootste Chemieles

Deze studie wordt deze voormiddag gelanceerd naar aanleiding van de Wereldrecordpoging ‘De Grootste Chemieles’. Meer dan 1.000 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs nemen deel aan de wereldrecordpoging onder leiding van weerman Frank Deboosere. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits neemt actief deel aan de chemische proefjes. De wereldrecordpoging is een initiatief van essenscia Vlaanderen in samenwerking met Technopolis. In 2011 veroverde Vlaanderen al eens het wereldrecord. Kinderen maken deze voormiddag spelenderwijs kennis met wetenschappen en techniek.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Het is belangrijk dat de scholieren zelf hun mening hebben kunnen geven over het belang van hun studiekeuze en eigen STEM-adviezen formuleren. Ze beklemtonen dat de keuze voor wetenschap en techniek een positieve keuze moet zijn en dat ze zeer goed geïnformeerd worden. Dat is essentieel om het zogenaamde  ‘watervaldenken’ te doorbreken. Deze studie ondersteunt bovendien de conclusies van de recente screening van alle studierichtingen in de 2e en 3e graad secundair onderwijs. Het studieaanbod kan soberder en transparanter en de finaliteit moet duidelijk zijn. Zo’n duidelijke finaliteit maakt een adequate studiekeuze én studiekeuzebegeleiding mogelijk en zal de slaagkansen van jongeren in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt verhogen. “

Voorzitster Vlaamse Scholierenkoepel Lora Hasenbroekx : “Of je wel of niet op je plek zit in je studierichting heeft een grote invloed op je welbevinden, je motivatie, je punten, … Leerlingen weten meer dan wie ook wat de gevolgen zijn wanneer de studiekeuzebegeleiding goed of fout loopt. In het secundair, maar ook al in de lagere school. Bijna 500 scholieren vertelden ons wat hen kan helpen om de juiste keuze te maken. Het zijn voorstellen voor het secundair en het basisonderwijs. Mijn raad is simpel: hou rekening met wat de leerlingen hierover zeggen. Spreek met de scholieren en laat hen mee het studiekeuzebeleid bepalen!”

Gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen en lid van het STEM-platform Frank Beckx : “De chemische industrie en life sciences is elk jaar op zoek naar meer dan 2.000 jonge talenten met een wetenschappelijke of technische scholing. Voor onze sector is het dan ook van cruciaal belang dat voldoende jongeren kiezen voor een STEM-studierichting. Het advies van de Vlaamse Scholierenkoepel overtuigt ons om te blijven investeren in sensibiliseringsacties – zoals de wereldrecordpoging ‘Grootste Chemieles’ die we vandaag organiseren in samenwerking met Technopolis – die jongeren op een inspirerende manier laten kennis maken met de wereld van wetenschappen en techniek. We moeten nog meer duidelijk maken dat STEM-richtingen toekomstgerichte studiekeuzes zijn met veel jobopportuniteiten en een grote maatschappelijke relevantie.”

Thema's: