Onderwijs

dinsdag 30 september 2014
 - 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits legt eerste steen voor nieuwe scholencampus in Peer

In Peer heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vanochtend de eerste steen gelegd voor een nieuwe scholencampus. Het gaat om een modern multifunctioneel project dat de leraren, de leerlingen, de schoolbesturen en de inwoners van Peer ten goede zal komen. Het nieuwe complex houdt de realisatie in van vier nieuwe gebouwen, heeft een oppervlakte van 18.500 vierkante meter en kost ruim 38 miljoen euro.  De gemeente Peer investeert als partner mee in de nieuwe sporthal. Het project past in het pps-programma ‘Scholen van Morgen’.  Met de bouw van nieuwe scholen wil Vlaams minister Crevits de kwaliteit van het onderwijs versterken.

In Peer start vandaag de bouw van een nieuwe middelbare school en een nieuw internaat voor het Agnetencollege, een nieuwe basisschool voor de mAgneet en een nieuwe sporthal. Het is binnen het pps-programma ‘Scholen van Morgen’ het derde grootste project met een oppervlakte van 18.500 vierkante meter.

Vandaag heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de eerste steen gelegd van de nieuwe campus. Volgens de planning zal het hele complex op 1 september 2016 gebruiksklaar zijn. Het is een duurzaam project met een nieuw groengebied.

De nieuwe campus in Peer past in het programma ‘Scholen van Morgen’. Via publiek-private samenwerking worden er de volgende 3 jaar 165 nieuwbouw of renovatieprojecten gerealiseerd over alle onderwijsnetten heen. Dat zal resulteren in 200 nieuwe schoolgebouwen. Dat betekent een belangrijke inhaalbeweging op het vlak van scholenbouw.  Het gaat om een investeringsbedrag van 1,5 miljard euro.

Voor de provincie Limburg betekent dat een totale investering van 250 miljoen euro. Ruim 38 miljoen euro gaat naar de nieuwe scholencampus in Peer. 25 projecten van de 165 projecten in Vlaanderen zijn op vandaag in de bouwfase. Tegen het einde van het jaar zal dat aantal verdubbeld zijn.

De nieuwe campus zal naast het belangrijke schoolgebeuren ook buiten de schooluren gebruikt worden:  voor volwassenenonderwijs, voor de teken- en muziekacademie, voor sport- en taalkampen, voor de sportverenigingen en voor buurtfeesten. Die manier van werken beantwoordt aan de keuze van de Vlaamse overheid om scholen multifunctioneel te gebruiken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Leerlingen en leraren hebben recht op een moderne, aangepaste en comfortabele leer-, werk- en schoolomgeving. Het nieuwe complex in Peer zal de kwaliteit van het onderwijs versterken. Maar er is meer. De inwoners van Peer zullen voor allerhande activiteiten terecht kunnen in de nieuwe, duurzame, moderne gebouwen en zullen volop gebruik kunnen maken van het nieuwe sportcomplex. Schoolgebouwen krijgen almaar meer een multifunctionele functie. Op die manier krijgt deze investering een serieuze meerwaarde.”

Thema's: