Onderwijs

donderdag 05 februari 2015
 - 

Vlaams Parlement buigt zich intensief over duaal leren

Kathleen Helsen (CD&V) en Axel Ronse (N-VA), respectievelijk voorzitter van de commissie onderwijs en de commissie werk en economie: “5 weken lang zal de verenigde commissie nu alle betrokken actoren om hun evaluatie vragen. Op basis van hun input zal het Vlaams Parlement nog voor Pasen een resolutie goedkeuren. Die wordt dan op haar beurt het uitgangspunt voor de verrijking van de voorliggende conceptnota tot een definitieve tekst.” 

Achtereenvolgens zullen gespecialiseerde onderzoekers, de onderwijspartners, de verschillende sectoren en sociale partners, de toe- en begeleidende instanties zoals VDAB, CLB en Syntra Vlaanderen, en de aanbieders van alternatieve trajecten zoals het persoonlijk ontwikkelings- en het voortraject, de revue passeren. 

“Duaal leren omvat een uitgesproken engagement van zowel onze scholen als onze bedrijven om jongeren via kwalificatie en concrete werkervaring betere loopbaankansen te bieden. We nodigen alle partners dan ook uit tot een constructieve dialoog om het voorliggende hervormingstraject alle kansen te geven,”  aldus Helsen en Ronse. 

Beide volksvertegenwoordigers benadrukken dat de conceptnota duaal leren van toepassing is op (bijna-)arbeidsrijpe jongeren. Voor hen die niet-arbeidsrijp zijn worden alternatieve trajecten voorzien.

Thema's: