Landbouw & Visserij

vrijdag 30 november 2012
 - 

Vlaamse en Bretoense groenteproducenten gaan samenwerken

Een nieuwe “transnationale unie van producentenorganisaties” voor groenten en fruit boven de doopvont gehouden. De nieuwe organisatie kreeg de roepnaam FRESHCOOP, en brengt Vlaamse en Bretoense tuinbouwers samen. 

Minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, reageert alvast zeer tevreden: ”Ik ben verheugd dat de Vlaamse tuinbouwers allianties zoeken over de grenzen heen, en hun krachten bundelen met collega’s uit Bretagne. Op die manier zullen onze Vlaamse telers zich beter kunnen positioneren op de Europese markt’.

Om dergelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst nog vlotter te laten starten, zal minister-president Peeters de Europese Commissie met aandrang vragen om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen over enkele hinderpalen omtrent de oprichting en erkenning van dergelijke organisaties.

Producenten uit twee zeer belangrijke tuinbouwproductieregio’s, Vlaanderen en Bretagne, gaan hun krachten bundelen. De nieuwe transnationale producentenorganisatie vertegenwoordigt  4 Vlaamse en 7 Franse producentenorganisaties, samen goed voor bijna 6.900 telers, en een gezamenlijke waarde van verkochte productie van ruim 900 miljoen euro. In deze nieuwe organisatie ontmoeten twee grote, bekende labels elkaar: FLANDRIA en PRINCE DE BRETAGNE. Ondertussen is aangekondigd dat er bij producentenorganisaties uit een aantal andere lidstaten interesse is om op termijn eveneens aan te sluiten.

Vlaams minister-president Peeters ziet de rol van deze nieuw opgerichte transnationale producentenorganisatie, die Vlaanderen als thuisbasis heeft gekozen, als een piloot- en voorbeeldproject van de transnationale samenwerking op zulke grote schaal.

Om dergelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst nog vlotter van de grond te krijgen, dienen nog een aantal hinderpalen op Europees niveau te worden weggewerkt, zoals ondermeer bij de  officiële erkenning van dergelijke organisaties.

Daarom vraagt minister-president Peeters  aan de Europese Commissie om – met grote prioriteit en op korte termijn – duidelijkheid te verschaffen over de financiële verantwoordelijkheden die met de erkenning van producentenorganisaties van dergelijke omvang gepaard gaan. Het kan uiteraard niet zo zijn dat alle verantwoordelijkheden uitsluitend gelegd worden bij de regio waar de erkenning wordt aangevraagd.

De tuinbouwsector is voor Vlaanderen een zeer belangrijke sector. Op exportvlak zijn we voor diverse producten toonaangevend, want voor vele producten wordt immers meer dan de helft van de groente- en fruitproductie geëxporteerd. Daarom is internationale samenwerking in het kader van onze visie van de ontwikkeling van de sector zeer belangrijk, en juichen we initiatieven die hiertoe kunnen bijdragen, toe”, aldus minister-president Kris Peeters.