Onderwijs

maandag 10 december 2012
 - 

Vlaanderen wil klasreizen naar sites WOI aanmoedigen

Naar aanleiding van de herdenking van ‘100 jaar Wereldoorlog I’ heeft de Vlaamse regering een amibtieus project opgezet om de huidige en toekomstige generaties bewust te maken van en te sensibiliseren rond de thema’s verdraagzaamheid en internationale verstandhouding als essentiële bouwstenen voor een open en tolerante samenleving. 

Omdat de huidige schoolgaande jeugd, zeker na de eeuwherdenking van 2014-2018, de vol­gende generatie zijn die de herinnering aan de Groote Oorlog levendig zal moeten houden, is het van groot belang dat de jongeren van nu voldoende kennis vergaren over die Groote Oorlog en over wat die heeft teweeggebracht in Vlaanderen en in de wereld. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken moeten de jongeren niet alleen schoolse, theoretische kennis bestaande uit jaartallen en data van veldslagen vergaren. “Jongeren moeten ook ervaren wat oorlog aanricht onder de soldaten aan het front, maar ook aan de burgers achter het front, het lijden van vrouwen en kinderen, de honger en ontberingen. Deze ervaringen kunnen enkel opgedaan worden op de sites zelf,” aldus Johan Verstreken. “Een goede gids kan in een museum, in een loopgraaf, in een bunker of op een militaire begraafplaats duidelijk maken wat het leven aan of achter het front betekende tijdens de Groote Oorlog. Wanneer bij jongeren het besef groeit dat elke vermelde naam ‘een persoon’ was: een vader, een zoon, een moeder enzovoort, dan zullen ze ook die monumenten ‘juist’ interpreteren. Misschien zet het hen er zelfs toe aan om, na bijna honderd jaar, de neergebeitelde namen opnieuw een gezicht te geven.” 

Secundaire scholen moeten daarom aangemoedigd en in staat gesteld worden om klas­reizen te organiseren naar sites, gerelateerd aan de Eerste Wereldoorlog. Zo kunnen de leerlingen ter plaatse en onder deskundige leiding van een lokale gids of een gedreven leerkracht niet alleen kennis vergaren, maar ook ervaringen opdoen omtrent het leven en lijden van soldaten en burgers tijdens de Groote Oorlog. Daarnaast wil Johan Verstreken met de resolutie de koepels en de netten aanmoedigen om de geschiedenis van de Eerste Wereld­oorlog in het algemeen, en de gebeurtenissen aan het westelijk front in Vlaanderen (en in ‘Flanders Fields’ in het bijzonder), op te nemen in de leerplannen van het basis- en het secundair onderwijs, verder in te zetten op internationale vredeseducatie en te voorzien in de vorming van leerkrachten rond de Eerste Wereldoorlog, zodat leerlingen een goed onderbouwde kennis opdoen over de geschiedenis van de Eer­ste Wereldoorlog.

Thema's: