Mobiliteit & Openbare Werken

maandag 13 februari 2017
 - 

Vlassenbroekbrug in Dendermonde wordt grondig gerenoveerd!

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vernam als antwoord op een schriftelijke vraag van minister Ben Weyts dat de Vlassenbroekbrug in Dendermonde grondig gerenoveerd zal worden. 

De werken omvatten een grondige sanering van de bovenbouw van de brug. Daarnaast worden er fietspaden aangelegd, met onder andere een nieuwe wegbedekking, voegen en vangrails. Het niet bereden gedeelte van de brug wordt eveneens vernieuwd met aanleg van fietspaden. 

De aanbesteding van dit gezamenlijke project (samen met fietspadenproject op de N41) is voorzien in juni 2017 en de start van de werken is voorzien in het najaar 2017.

De werken aan de brug zelf zullen normaliter in het tweede kwartaal van 2018 starten. 

Voor de sanering van de brug is 600.000 euro voorzien. De kostprijs van de wegbedekking, markeringen en signalisatie worden voorzien binnen het fietspadenproject op de N41. 

Jos De Meyer is tevreden met deze plannen en is ervan overtuigd dat deze realisatie de verkeersveiligheid effectief ten goede zal komen.