Welzijn & Gezondheid

vrijdag 17 juli 2015
 - 

Voedselschenkingen: EU-landen moeten laagste BTW-tarief hanteren

De Europese Commissie wil dat de lidstaten voor voedselschenkingen aan voedselbanken het laagste btw-tarief of zelfs het nultarief hanteren. Dat laat ze weten in haar antwoord op een parlementaire vraag van Europarlementslid Ivo Belet (CD&V).

 De Commissie beveelt aan "om bij de vaststelling van de btw voor voedselschenkingen de waarde van die goederen aan te passen aan de omstandigheden en de staat waarin de goederen verkeren op het moment van schenking. Wanneer voedsel kort voor de minimumhoudbaarheidsdatum wordt geschonken of wanneer de goederen niet geschikt zijn voor verkoop (...)  zouden de lidstaten die omstandigheden in aanmerking moeten nemen bij het bepalen van de verschuldigde btw; in sommige gevallen (...) zou deze zelfs nul kunnen bedragen."

Ivo Belet: "Sinds 2013 zijn in België voedselschenkingen aan erkende voedselbanken vrijgesteld van btw. Dit jaar werd de vrijstelling uitgebreid naar erkende lokale goede doelen. Hierdoor is het niet langer voordeliger voedseloverschotten te vernietigen in plaats van weg te schenken.
Deze maatregel heeft het aantal voedselschenkingen door warenhuizen flink doen stijgen. Tegelijk wordt er een einde gemaakt aan voedselverspilling - een win-win situatie dus. Het is belangrijk dat de Commissie de andere lidstaten ertoe wil aanzetten om gelijkaardige maatregelen te nemen en het laagst mogelijk btw-tarief te hanteren voor voedseloverschotten. De Commissie stelt duidelijk dat fiscale belemmeringen het schenken van voedsel aan voedselbanken niet in de weg mogen staan."

Het Europees Parlement wil overigens dat voedseloverschotten beter en nuttiger  worden ingezet. Tijdens de jongste plenaire stemming (juli) heeft het Parlement aan de Europese Commissie gevraagd om tegen uiterlijk eind dit jaar maatregelen te nemen om voedselafval op doeltreffende wijze aan te pakken. Het Parlement wil een bindende doelstelling van 30% minder voedselafval bij de productie, verkoop en distributie. Het Parlement wil ook dat de lidstaten supermarkten ertoe aanzetten onverkocht voedsel aan voedselbanken te schenken.