Landbouw & Visserij

dinsdag 02 juli 2013
 - 

Werkgroep geinstalleerd met de landbouw-, agro-voedingssector en dierenrechtenbeweging

Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, heeft vandaag de vertegenwoordigers van de landbouworganisaties Boerenbond en ABS, en van volgende organisaties uit de agro-voedingssector: BEMEFA, FEVIA, FEBEV, FENAVIAN en Comeos, ontvangen.

Deze organisaties hebben binnen de schoot van het ‘Ketenoverleg’ een principeakkoord ondertekend, waarin ze zich akkoord verklaren om actief werk te maken van het stopzetten van het chirurgisch castreren van biggen tegen 1 januari 2018. Ook de dierenrechtenorganisatie GAIA nam deel aan de vergadering.

‘Ik ben zeer tevreden dat de ganse landbouw- en agro-voedingssector zijn engagement om de chirurgische castratie van biggen stop te zetten vanaf 1 januari 2018 ernstig neemt en een plan heeft opgemaakt om de resterende knelpunten stap voor stap uit de weg te ruimen. De Vlaamse overheid zal de sector hierin actief bijstaan,’ aldus minister-president Kris Peeters.

Het principeakkoord bevat naast een aantal engagementen ook een oplijsting van een aantal knelpunten, die nog moeten weggewerkt worden alvorens daadwerkelijk tot een algehele stopzetting te kunnen komen.

De werkgroep die vandaag werd geïnstalleerd zal al die knelpunten in hun technische details verder bekijken en trachten te  remediëren. Minister-president Kris Peeters zal alvast vanuit zijn bevoegdheid landbouw volgende initiatieven nemen:

  1. opstart van een demonstratieproject i.v.m. ‘ de optimalisatie van het houden van intacte beren en immunocastraten’;
  2. opname in het nieuwe PDPO III programma (dat op het einde van dit jaar wordt ingediend bij de Europese Commissie) van mogelijkheden om subsidies te voorzien voor slachthuizen, die overgaan tot de installatie van detectie-apparatuur om berengeur te meten aan de slachtlijn;
  3. verder onderzoek binnen het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO, o.a in samenwerking met de KULeuven, naar de praktische toepassing van de meest haalbare alternatieven.