Brigitte Grouwels

Contact
Adres
Bordiaustraat
30
1000
Brussel
Telefoonnummer: 
+32 (0)2 517 13 33
Email: 
info@grouwels.irisnet.be
Alternatief e-mail adres: 
bgrouwels@bruparl.irisnet.be
Persoonlijke informatie
Geslacht: 
Vrouw
Geboortedatum: 
31 mei 1953
Geboorteplaats: 
Hasselt
Gezinssituatie: 
Gehuwd en moeder van 3 kinderen
Online
Extra informatie

Brigitte Grouwels is geboren op 30 mei 1953 te Hasselt en woont sinds 1976 in Brussel. De minister is gehuwd en moeder van drie kinderen.

Opleiding

 • Licentiate in de Handels- en Consulaire Wetenschappen en Geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwijs (1970-1974) – Limburgs Universitair Centrum (Diepenbeek)
 • Voorbereidend jaar voor het doctorat d'université 'Economie du Développement' (1974-1975) – Universiteit van Parijs (Sorbonne)
 • Kandidatuur Oosterse Filologie en Geschiedenis (1975-76) – Katholieke Universiteit Leuven

Beroep

 • Stage bij de Europese Commissie - DG VIII Ontwikkelingssamenwerking (1976-1977)
 • Attaché bij CEPESS, belast met Europese politiek, ontwikkelingssamenwerking en migrantenbeleid (1977-1986)
 • Projectdirecteur Latijns-Amerika bij ACT, vzw voor Ontwikkelingssamenwerking (1986-1992)
 • Directeur Educatie bij ACT (1992-95)

Politieke loopbaan

 • Lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (1992-1997)
 • Lid van het Vlaams Parlement (1995-1997)
 • Vlaams Minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid (1997-1999)
 • CD&V-fractievoorzitter in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en Lid van het Vlaams Parlement (1999-2004)
 • Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en de Haven van Brussel (2004-2009)
 • Brussels minister van Openbare Werken, Vervoer, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Haven van Brussel (2009 - 2014)
 • Brussels volksvertegenwoordiger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (2014 - ...)
Politieke mandaten
Regering/Parlement: 
Mandaat kort: 
Volksvertegenwoordiger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Publieke mandaten: 
Thema's