Ondernemers

zaterdag 07 september 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters is dit weekend niet weg te slaan uit de media. Hij herhaalde dat hij geen kandidaat-premier is en somde de belangrijkste agendapunten op voor de komende maanden. Van verkiezingskoorts is nog lang geen sprake. "Deze regering zal verder regeren tot diep in 2014." We geven u op basis van zijn tweets een overzicht van zijn optredens in de Vlaamse media.
maandag 19 december 2016 - Karin Brouwers
Het vernieuwde Logiesdecreet wil toeristen vooral kwaliteitsvolle logies garanderen. Het wil daarom de toeristische logiesondernemer administratief ontlasten, minder procedures opleggen en het aantal regels beperken. Dat vertaalt zich in het feit dat alle uitbaters, van een groot hotel tot en met particulieren die sporadisch een kamer aanbieden, moeten voldoen aan dezelfde eisen m.b.t. veiligheid en kwaliteit vanuit het standpunt van de consument. Uitbaters moeten het behalen van acht basisnormen kunnen aantonen, o.a. inzake brandveiligheid.
dinsdag 08 november 2011 - Robrecht Bothuyne
De recente aanpassing aan de winwinlening werkt. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg.
vrijdag 15 juni 2012 - Kris Peeters
De eerste editie van de nieuwe ‘Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen’ werd met maar liefst 1800 deelnemers een groot succes. Gisteren, donderdag 14 juni 2012, vond de feestelijke uitreiking van de Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen plaats.
vrijdag 08 februari 2013 - Brigitte Grouwels, Bianca Debaets
Als Picqué over een fusie wil praten, dan kan dat voor CD&V. Maar ofwel praten we dan over een fusie van alle Brusselse gemeenten, zodat gewestelijk en gemeentelijk niveau in Brussel samenvallen. Ofwel praten we over een defusie, waarbij Brussel-stad wordt opgesplitst en het aantal gemeenten tot boven de 20 stijgt. Voor de Brusselse gemeenten zien we in dat scenario nog een rol weggelegd dicht bij de burger, naar het voorbeeld van de Antwerpse districten.
donderdag 23 januari 2014 - Hilde Crevits
De inzet van Flanders Logistics-consulenten in bedrijven haalt veelbelovende resultaten. Ze zorgen voor een potentiële kostenbesparing van gemiddeld 8 procent op de logistieke kosten en een winst van 9 procent op de uitstoot van CO2. Dat vertaalt zich in een winst van meer dan 6 miljoen euro voor de huidige deelnemende bedrijven en een CO2-reductie van 2600 ton. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft die eerste resultaten bekend gemaakt bij Ecover in Malle. Sinds 8 maanden zijn de logistieke consulenten aan de slag. Zowat alle deelnemende bedrijven zijn lovend over het werk van de consulenten. 70 projecten zijn al afgerond. De bedrijven zetten de adviezen op korte termijn om in de praktijk.
vrijdag 17 februari 2012 -
De Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering sloten vandaag een loopbaanakkoord af voor de komende twee jaar. Met dit akkoord zet de Vlaamse regering samen met de sociale partners de belangrijke stap naar meer maatwerk op de arbeidsmarkt.
woensdag 24 juli 2013 - Hendrik Bogaert
Hendrik Bogaert werkte mee aan de wijziging van de bekendmakingskosten van akten en stukken. Hierdoor zal de elektronische neerlegging beduidend goedkoper worden.
donderdag 03 december 2015 - Nathalie Muylle
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) verkoos vandaag de meest ondernemingsgezinde politici van het land. Het NSZ deed een enquête onder haar 40.000 leden met de vraag welk voorstel ze zo spoedig mogelijk gerealiseerd willen zien. De naam van het parlementslid en zijn of haar partij werden daarbij niet vermeld. De leden van het NSZ zetten het wetsvoorstel om ‘het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandigen (VAPZ) te verbeteren’ op plaats 2. Dat voorstel kwam van CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle, die daarmee knap zilver haalt.
vrijdag 03 december 2010 -
Wie afstudeert aan een richting pakweg textieltechniek, bouw, industriële wetenschappen kan zo uit kiezen waar hij gaat werken. Zowel na secundair als hoger onderwijs. De instroom in technische richtingen is echter te laag.