Ondernemers

donderdag 10 mei 2012 - Leen Dierick
CD&V wil in overeenstemming met het regeerakkoord op termijn overgaan tot het sluiten van de kerncentrales. Maar het licht laten uitgaan is voor CD&V geen optie.
maandag 10 juni 2013 - Kris Peeters
Minister-President was te gast op de brunch van Wouter Beke, Jo Vandeurzen en Raf Terwingen. Hij riep er de premier op om dringend maatregelen te nemen om de loonkosten te doen dalen.
donderdag 29 januari 2015 - Vera Jans
Een KMO die dringend nood heeft aan een vracht- of bestelwagen en overgaat tot aankoop, kan die vaak wekenlang niet inzetten omwille van de lange wachttijden bij de dienst voor goedkeuringen. Die dienst nam sinds 1 januari de verantwoordelijkheid voor de erkenning van aangepaste bedrijfsvoertuigen over van het federale niveau. “Een uitgelezen kans om de ingewikkelde, tijdrovende en kostelijke procedure sneller en klantvriendelijker te maken,” aldus Vera Jans. De minister van mobiliteit erkent dat de wekenlange wachttijd voor de goedkeuring of homologatie van een aangepast bedrijfsvoertuig een ernstig probleem vormt, en beloofde maatregelen.
woensdag 05 oktober 2011 - Koen Van den Heuvel, Lode Ceyssens
Koen Van den Heuvel en Lode Ceyssens hopen dat de grote discrepanties tussen de beroepspraktijken in de verschillende provinciale buitendiensten nu definitief tot het verleden behoren.
zondag 22 januari 2012 - Robrecht Bothuyne, Martine Fournier
Vlaams volksvertegenwwordigers Robrecht Bothuyne en Martine Fournier vragen naar uitbreiding van de tijdelijke maatregelen die ondernemers ondersteunen in tijden van crisis.
vrijdag 14 september 2012 - Bianca Debaets
Bianca Debaets, Brussels parlementslid voor CD&V, wil het Engels als derde taal invoeren in bepaalde gemeentelijke en gewestelijke communicatie. Ze wil daarmee de status van Brussel als Europese hoofdstad en kosmopolitische metropool valoriseren en haar internationale aantrekkingskracht verhogen.
vrijdag 22 november 2013 - Kris Peeters
De Vlaamse regering besliste op initiatief van minister-president Peeters om 2 miljoen euro subsidies – in het kader van strategische ecologiesteun – te verstrekken aan Stora Enso voor de aanleg van een 4km lang warmtenet tussen de site van Stora Enso en Volvo Cars Gent. De geproduceerde en geleverde groene warmte zal voor een groot deel de fossiele warmte die vandaag bij Volvo Cars Gent wordt verbruikt, vervangen.
donderdag 29 maart 2012 -
De Starters-BVBA kent vandaag weinig succes. Liesbeth Van der Auwera dient een wetsvoorstel in om deze vennootschapsvorm aantrekkelijker te maken. De S-BVBA zal steeds kunnen genieten van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting. Bovendien zal de S-BVBA minder winst moeten reserveren. Tenslotte worden de oprichtingskosten verlaagd.
vrijdag 19 april 2013 - Joke Schauvliege
Vandaag keurde de Vlaamse Regering het Omgevingsvergunningsdecreet goed. In de toekomst zal de milieu- en stedenbouwkundige vergunning in één unieke omgevingsvergunning geïntegreerd worden. De Vlaamse Regering komt zo tegemoet aan een jarenlange verzuchting van de bedrijfswereld. Daarnaast zal de milieuvergunning in principe onbeperkt geldig worden, momenteel is dit maximum 20 jaar.
vrijdag 28 maart 2014 - Kris Peeters
De Vlaamse regering nam op initiatief van minister-president Peeters een beslissing over de afbakening van de gemeenten waar regionale steun aan bedrijven kan gegeven worden. Enkel binnen deze set van gemeenten zal, in het kader van de staatssteunregels van de Europese Commissie, onder bepaalde voorwaarden investeringssteun mogelijk zijn aan grote bedrijven, terwijl deze voor KMO’s in gans Vlaanderen van toepassing is.