Ondernemers

woensdag 24 april 2013 -
Vandaag wordt in het parlement de gemengde commissie ‘Fiscale hervorming’ geïnstalleerd. Kamerleden en Senatoren gaan samen aanbevelingen uitwerken die moeten leiden tot een grondige hervorming van de fiscaliteit.
dinsdag 22 april 2014 - Wouter Beke, Kris Peeters
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. Een degelijk onderbouwd plan voor een Sterker Vlaanderen, sterkere Brusselaars, een Sterker land in een Sterker Europa.
donderdag 03 mei 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor landbouw, stelt met genoegen vast dat steeds meer landbouwers gebruik maken van het e-loket, en van de mogelijkheid om een deel van hun administratieve verplichtingen via elektronische weg te vervullen. Zo blijken 19.883 landbouwers of 63,3% van de potentiële aangevers hun perceelsregistratie voor 2012 via het e-loket gedaan te hebben. Dit is opnieuw een stijging met 22% t.o.v. vorig jaar.
vrijdag 22 november 2013 - Kris Peeters
Vandaag, vrijdag 22 november 2013, heeft de Vlaamse regering op voorstel van minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Economie, beslist 4,7 miljoen euro steun toe te kennen aan 5 ondernemingen in Vlaanderen. Deze bedrijven zullen voor 25 miljoen uitgaven verrichten voor de opleiding van personeel, en voor ministens 230 miljoen aan materiële investeringen. Deze strategische plannen van de 5 bedrijven samen zorgen voor zowat 100 bijkomende jobs in VTE.
dinsdag 27 december 2011 - Kris Peeters
De Vlaamse overheid gaat op zoek naar een private partner voor de aanvraag van de toplevel domeinnaam .vlaanderen. Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen week beslist op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters.
woensdag 27 juni 2012 - Wouter Beke, Paul Delva, Bianca Debaets
Vanmiddag heeft nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke de Brusselse CD&V-kandidaten en de CD&V-krachtlijnen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aan de pers voorgesteld.
dinsdag 12 maart 2013 - Wouter Beke
Het beleid van de federale regering wil langer werken aantrekkelijker maken. Het is dan ook belangrijk dat mensen die na de pensioengerechtigde leeftijd actief willen blijven, alle kansen moeten krijgen om volwaardige pensioenrechten op te bouwen. Wouter Beke (CD&V) heeft samen met enkele collega-senatoren een wetsvoorstel klaar dat de sociale bescherming van zelfstandigen moet verbeteren wanneer zij blijven werken als zij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben, maar dit pensioen nog niet opnemen.
donderdag 20 maart 2014 - Kris Peeters, Koen Geens, Pieter De Crem
Vandaag heeft de federale regering de lastenverlagingen in het kader van het competitiviteitspact goedgekeurd. In 2015, 2017 en 2019 zal telkens een lastenverlaging van 450 miljoen euro worden toegekend. In totaal voor bijna 1,4 miljard euro dus. Deze maatregelen kaderen in een traject om de loonkloof met ons buurlanden gelijk te trekken. We wachten niet om te doen wat nodig is. Ook na 25 mei bouwen we met ons 3D-plan aan een sterke economie die zorgt voor jobs.
zaterdag 24 maart 2012 - Wouter Beke
CD&V trekt in oktober naar de gemeente- & provincieraadsverkiezingen met de slogan : {Iedereen inbegrepen}.
zaterdag 07 september 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters is dit weekend niet weg te slaan uit de media. Hij herhaalde dat hij geen kandidaat-premier is en somde de belangrijkste agendapunten op voor de komende maanden. Van verkiezingskoorts is nog lang geen sprake. "Deze regering zal verder regeren tot diep in 2014." We geven u op basis van zijn tweets een overzicht van zijn optredens in de Vlaamse media.