Ondernemers

zondag 22 januari 2012 - Robrecht Bothuyne, Martine Fournier
Vlaams volksvertegenwwordigers Robrecht Bothuyne en Martine Fournier vragen naar uitbreiding van de tijdelijke maatregelen die ondernemers ondersteunen in tijden van crisis.
vrijdag 14 september 2012 - Bianca Debaets
Bianca Debaets, Brussels parlementslid voor CD&V, wil het Engels als derde taal invoeren in bepaalde gemeentelijke en gewestelijke communicatie. Ze wil daarmee de status van Brussel als Europese hoofdstad en kosmopolitische metropool valoriseren en haar internationale aantrekkingskracht verhogen.
vrijdag 22 november 2013 - Kris Peeters
De Vlaamse regering besliste op initiatief van minister-president Peeters om 2 miljoen euro subsidies – in het kader van strategische ecologiesteun – te verstrekken aan Stora Enso voor de aanleg van een 4km lang warmtenet tussen de site van Stora Enso en Volvo Cars Gent. De geproduceerde en geleverde groene warmte zal voor een groot deel de fossiele warmte die vandaag bij Volvo Cars Gent wordt verbruikt, vervangen.
donderdag 29 maart 2012 -
De Starters-BVBA kent vandaag weinig succes. Liesbeth Van der Auwera dient een wetsvoorstel in om deze vennootschapsvorm aantrekkelijker te maken. De S-BVBA zal steeds kunnen genieten van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting. Bovendien zal de S-BVBA minder winst moeten reserveren. Tenslotte worden de oprichtingskosten verlaagd.
vrijdag 19 april 2013 - Joke Schauvliege
Vandaag keurde de Vlaamse Regering het Omgevingsvergunningsdecreet goed. In de toekomst zal de milieu- en stedenbouwkundige vergunning in één unieke omgevingsvergunning geïntegreerd worden. De Vlaamse Regering komt zo tegemoet aan een jarenlange verzuchting van de bedrijfswereld. Daarnaast zal de milieuvergunning in principe onbeperkt geldig worden, momenteel is dit maximum 20 jaar.
vrijdag 28 maart 2014 - Kris Peeters
De Vlaamse regering nam op initiatief van minister-president Peeters een beslissing over de afbakening van de gemeenten waar regionale steun aan bedrijven kan gegeven worden. Enkel binnen deze set van gemeenten zal, in het kader van de staatssteunregels van de Europese Commissie, onder bepaalde voorwaarden investeringssteun mogelijk zijn aan grote bedrijven, terwijl deze voor KMO’s in gans Vlaanderen van toepassing is.
donderdag 07 juli 2011 - Paul Delva, Johan Verstreken
Johan Verstreken en Paul Delva hebben een voorstel van resolutie ingediend in het Vlaams Parlement waarbij ze er bij de Vlaamse regering op aandringen om een actieplan voor de muziek in Vlaanderen uit te werken.
woensdag 27 juni 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Economie, biedt aan de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen de mogelijkheid om per provincie Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (LED’s) uit te bouwen. Deze moeten de verspreiding van kennis naar kleine KMO’s vergemakkelijken. Het model van de LED’s is met steun van EFRO en de Vlaamse Overheid ontwikkeld en met succes toegepast in de provincie West-Vlaanderen. Met deze oproep wordt een uitrol over gans Vlaanderen mogelijk gemaakt. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de ministers bevoegd voor Economie, minister-president Peeters, en voor Innovatie, viceminister-president Lieten.
dinsdag 19 november 2013 -
Tijdens het Innestocongres (15-17 november 2013) in Centerparcs de Vossemeren in Lommel stemden de CD&V-leden over meer dan 200 amendementen op de ontwerp congrestekst. Tijdens de plenaire zitting op zaterdag, werd de uiteindelijke congres tekst unaniem goedgekeurd door de 2000 aanwezige leden.
vrijdag 17 maart 2017 - An Christiaens
Ten gevolge van een Europese Richtlijn, schafte de Vlaamse Regering de vestigingsvoorwaarden vandaag af.