Ondernemers

vrijdag 19 april 2013 - Joke Schauvliege
Vandaag keurde de Vlaamse Regering het Omgevingsvergunningsdecreet goed. In de toekomst zal de milieu- en stedenbouwkundige vergunning in één unieke omgevingsvergunning geïntegreerd worden. De Vlaamse Regering komt zo tegemoet aan een jarenlange verzuchting van de bedrijfswereld. Daarnaast zal de milieuvergunning in principe onbeperkt geldig worden, momenteel is dit maximum 20 jaar.
vrijdag 28 maart 2014 - Kris Peeters
De Vlaamse regering nam op initiatief van minister-president Peeters een beslissing over de afbakening van de gemeenten waar regionale steun aan bedrijven kan gegeven worden. Enkel binnen deze set van gemeenten zal, in het kader van de staatssteunregels van de Europese Commissie, onder bepaalde voorwaarden investeringssteun mogelijk zijn aan grote bedrijven, terwijl deze voor KMO’s in gans Vlaanderen van toepassing is.
donderdag 29 maart 2012 -
De Starters-BVBA kent vandaag weinig succes. Liesbeth Van der Auwera dient een wetsvoorstel in om deze vennootschapsvorm aantrekkelijker te maken. De S-BVBA zal steeds kunnen genieten van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting. Bovendien zal de S-BVBA minder winst moeten reserveren. Tenslotte worden de oprichtingskosten verlaagd.
woensdag 27 juni 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Economie, biedt aan de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen de mogelijkheid om per provincie Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (LED’s) uit te bouwen. Deze moeten de verspreiding van kennis naar kleine KMO’s vergemakkelijken. Het model van de LED’s is met steun van EFRO en de Vlaamse Overheid ontwikkeld en met succes toegepast in de provincie West-Vlaanderen. Met deze oproep wordt een uitrol over gans Vlaanderen mogelijk gemaakt. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de ministers bevoegd voor Economie, minister-president Peeters, en voor Innovatie, viceminister-president Lieten.
dinsdag 19 november 2013 -
Tijdens het Innestocongres (15-17 november 2013) in Centerparcs de Vossemeren in Lommel stemden de CD&V-leden over meer dan 200 amendementen op de ontwerp congrestekst. Tijdens de plenaire zitting op zaterdag, werd de uiteindelijke congres tekst unaniem goedgekeurd door de 2000 aanwezige leden.
vrijdag 17 maart 2017 - An Christiaens
Ten gevolge van een Europese Richtlijn, schafte de Vlaamse Regering de vestigingsvoorwaarden vandaag af.
donderdag 07 juli 2011 - Paul Delva, Johan Verstreken
Johan Verstreken en Paul Delva hebben een voorstel van resolutie ingediend in het Vlaams Parlement waarbij ze er bij de Vlaamse regering op aandringen om een actieplan voor de muziek in Vlaanderen uit te werken.
maandag 04 maart 2013 - Kris Peeters
Vandaag communiceert Febelfin dat steeds meer bedrijven moeilijkheden ondervinden om een krediet te verkrijgen, als gevolg van de financieel-economische crisis. Om deze problematiek aan te pakken heeft, op initiatief van minister-president Peeters, de Vlaamse regering daarom vorig jaar reeds het Bankenplan opgesteld om de impact van de crisis op de kredietverlening voor KMO’s mee te verhelpen.
maandag 24 februari 2014 - Griet Smaers
Het aantal ondernemers actief in de detailhandel kent sinds 2008 een daling van ongeveer 20%. In 2008 waren er nog 51.476 ondernemers actief in de detailhandel, in 2012 waren er dat nog maar 39.756 (totaal aantal zelfstandigen hoofd – en bijberoep en actief na pensioen) en hoewel de cijfers voor 2013 nog niet bekend zijn (vanaf juni beschikbaar), wordt verwacht dat deze nog lager zullen liggen dan die van 2012. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van economie Kris Peeters op een vraag van Vlaams parlementslid Griet Smaers (CD&V). Daarnaast is, zoals verwacht en iedereen aanvoelt, ook in de officiële cijfers, een sterk groeiende evolutie merkbaar van het aantal zelfstandigen actief in de e-commercesector. Het aantal BTW-plichtige ondernemingen met nacecode 4791 (detailhandel via postorderbedrijven of via internet) steeg tussen 2008 en 2012 met maar liefst 55%, van 392 in 2008 naar 937 in 2012[1].
vrijdag 23 maart 2012 - Kris Peeters
Op voorstel van Vlaams minister-president Peeters, wordt aan vijf Vlaamse ondernemingen in totaal 10,3 miljoen euro steun toegekend in het kader van strategische investerings- en opleidingssteun. Deze dossiers gaan gepaard met bijna 320 miljoen materiële investeringen en 42 miljoen uitgaven voor opleiding en training. In de betrokken ondernemingen zullen zo in totaal 605 bijkomende voltijdse arbeidsplaatsen gecreëerd worden.