Hilde Crevits

Contact
Adres
Kortemarkstraat
30
8820
Torhout
Email: 
hilde@hildecrevits.be
Persoonlijke informatie
Geslacht: 
Vrouw
Geboortedatum: 
28 juni 1967
Geboorteplaats: 
Torhout
Gezinssituatie: 
Gehuwd met Kris Devolder en moeder van Bram en Soetkin
Online
Extra informatie

Hilde Crevits groeit op in Torhout in een gezin dat sociaal heel actief is. Beide ouders staan in het onderwijs. Moeder Jeanny Muys als leerkracht, vader Frans Crevits is directeur van de Lagere Oefenschool Torhout. Al vrij vroeg zet ook zij zich in voor de jeugdbeweging.

Na haar humaniorastudies aan het Sint-Vincentiusinstituut studeert Hilde Crevits aan de Universiteit Gent en behaalt er in juli 1990 met grote onderscheiding het diploma van Licentiaat in de Rechten. Meteen daarna en tot mei 1996 werkt ze er aan de Rechtsfaculteit als deeltijds assistent bij de Vakgroep Burgerlijk Recht onder de leiding van Prof. Dr. Hubert Bocken. Ze werkt in hoofdzaak aan de opmaak van een databank milieurechtspraak. Ze combineert zes jaar de universiteit met haar werk als advocaat aan de balie.

Intussen engageert Hilde Crevits zich ook in het verenigingsleven en in de politiek. Op nieuwjaarsdag 2001 wordt ze schepen van Torhout met als bevoegdheden openbare werken, wijk- en stadskernvernieuwing, stadspatrimonium, energie- en nutsvoorzieningen, milieu, wegbermbeheer, milieuvergunningen en rechtsgeschillen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 5 oktober 2006 wordt ze eerste schepen. Dan wordt ze bevoegd voor Openbare Werken en Woonbeleid, Leefmilieu, Natuurzorg en Milieuvergunningen, Wijkgezelligheid en Stadskernverfraaiing, Stadspatrimonium, Informatie en Inspraakbeleid, Energie- en Nutsvoorzieningen en Rechtsgeschillen. Momenteel is ze gemeenteraadslid.

Van 7 juli 2004 tot 28 juni 2007 wordt Hilde Crevits in West-Vlaanderen verkozen als Vlaams parlementlid. Ze volgt vooral de commissies Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.

Op 28 juni 2007 wordt ze Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Ze volgt Kris Peeters op die dan Vlaams minister-president wordt. Als lijsttrekker voor CD&V West-Vlaanderen haalt ze in 2009 meer dan 100.000 voorkeurstemmen. In de regering Peeters II wordt ze Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Het is de eerste keer sinds lang dat één minister opnieuw de beide bevoegdheden met elkaar combineert.

Na de verkiezingen van 25 mei 2014 werd Hilde Crevits benoemd tot Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs.

Hilde Crevits is een fervente loopster. Sporten is voor haar een enorme uitlaatklep en ze doet regelmatig mee aan loopevents. De loopmicrobe geeft ze ook door aan verscheidene kabinetsleden. Over de middag trekken ze regelmatig de loopschoenen aan om een paar rondjes samen te lopen. Dat is goed voor de sfeer!

Klik en volg Hilde ook in:

Politieke mandaten
Regering/Parlement: 
Mandaat kort: 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
Afdeling: 
Medewerkers
Damien Benoit
Medewerker
Thema's