Jobs

  • CD&V is naast een politieke partij ook een beweging van geëngageerde mensen. Leden spelen een belangrijke rol in onze organisatie. Dialoog en interactie staan daarbij centraal. Als partij willen wij een duurzame relatie opbouwen met onze leden. Studio89 is het kloppend hart van alle campagnes en acties naar de ruimere buitenwereld. Op die manier versterken we de band met onze leden en sympathisanten. Als teamcoördinator Studio89 ben je het creatieve brein achter de schermen en slaag je erin om samen met je team een maximale impact te realiseren. Jij werkt onze partijactiviteiten conceptueel uit. Daarnaast plan, coördineer en realiseer je diverse projecten.

  • De CD&V-senaatsfractie wenst over te gaan tot de aanwerving van een medewerk(st)er voor de inhoudelijke en communicatieve ondersteuning van de CD&V-senatoren. Het betreft een voltijdse opdracht.

  • CD&V is meer nog dan een politieke partij, een brede beweging van geëngageerde mensen. We zijn een enthousiaste partner van gezinnen, ondernemers en verenigingen. De Wet89 coördineert en structureert als partijsecretariaat de interne werking van de partij. Het is ook het financiële en administratieve hart van onze beweging. De Wet89 speelt een belangrijke rol als ondersteuner. Onze beroepskrachten coachen en ondersteunen onze vrijwilligers en mandatarissen in hun opdracht en engagement. De Wet89 is ook regisseur van het grotere geheel. We verbinden mensen, brengen partners samen, realiseren samen projecten. We gaan steeds op zoek naar innovatieve ideeën en vooruitstrevende benaderingen voor huidige en toekomstige uitdagingen. In alles wat we doen leveren we kwaliteit af en bouwen we expertise op. Team lokaal maakt onderdeel uit van onze dienst Communicatie en Beweging en is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de ondersteuning, expertise-uitbouw en begeleiding van de 308 Vlaamse CD&V-afdelingenen 19 Brusselse entiteiten. Team lokaal bouwt de lokale strategie voor gemeenteraadsverkiezingen, zet daartoe de nodige begeleiding en opleidingen op voor de lokale CD&V-entiteiten. Team Lokaal ondersteunt met haar cel Vereniging van CD&V-raadsleden de lokale mandatarissen nnar visieontwikkeling en leiderschap en verzorgt in samenwerking met de provinciale en regionale verantwoordelijken de politieke begeleiding van de CD&V-afdelingen.