Katrien Schryvers

Contact
Adres
Abdijlaan
4
2980
Zoersel
Email: 
katrien.schryvers@vlaamsparlement.be
Alternatief e-mail adres: 
katrien.schryvers@zoersel.be
Persoonlijke informatie
Geboortedatum: 
11 januari 1964
Gezinssituatie: 
Getrouwd met Peter Staes, moeder van drie kinderen Sarah (1992) - Michaël (1995) en Esther (2000)
Online
Politieke mandaten
Regering/Parlement: 
Publieke mandaten: 
Thema's
Presentaties
- Woonbeleid, sociale huisvesting, wonen en zorg
- Gemeentelijk beleid, lokale besturen, openbaar ambt
- Welzijn
- Justitie 
- Justitie: de link welzijn - justitie