Armoede

donderdag 23 februari 2017 - Vera Jans
Het budget voor het sociaal toerisme in Vlaanderen staat niet in verhouding tot de grootte, waarde en belang van de sector en moet dringend opgetrokken worden. Die boodschap gaf Vlaams parlementslid Vera Jans aan minister Weyts toen ze hem over de sector aan de tand voelde in de commissie Toerisme van het Vlaams parlement.
vrijdag 17 juli 2015 - Ivo Belet
De Europese Commissie wil dat de lidstaten voor voedselschenkingen aan voedselbanken het laagste btw-tarief of zelfs het nultarief hanteren. Dat laat ze weten in haar antwoord op een parlementaire vraag van Europarlementslid Ivo Belet (CD&V). De Commissie beveelt aan "om bij de vaststelling van de btw voor voedselschenkingen de waarde van die goederen aan te passen aan de omstandigheden en de staat waarin de goederen verkeren op het moment van schenking. Wanneer voedsel kort voor de minimumhoudbaarheidsdatum wordt geschonken of wanneer de goederen niet geschikt zijn voor verkoop (...) zouden de lidstaten die omstandigheden in aanmerking moeten nemen bij het bepalen van de verschuldigde btw; in sommige gevallen (...) zou deze zelfs nul kunnen bedragen."
vrijdag 08 mei 2015 - Cindy Franssen, - Katrien Schryvers
De Vlaamse minister van armoedebestrijding lanceerde vandaag het voorstel om 1-euromaaltijden aan te bieden. CD&V wijst erop dat armoedebestrijding meer moet zijn dan dergelijke op zich staande maatregelen. Cindy Franssen: “Armoede is een complex gegeven en vraagt een coherent plan met aandacht voor werk, huisvesting, onderwijs, participatie, … Het is een en/en/en/…-verhaal. Met een op zich staande maatregel kunnen we het verschil niet maken.”
vrijdag 17 oktober 2014 - Nahima Lanjri
Vandaag, vrijdag 17 oktober, is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. Beweging.net, CAW, Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw en Welzijnsschakels voeren samen met Welzijnszorg campagne. ‘Ik wil armoede op de politieke agenda blijven zetten en diende daarom een resolutie in om armoede beter te bestrijden’, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri.
dinsdag 22 april 2014 - Wouter Beke, - Kris Peeters
Een plan voor economische groei, met sociale vooruitgang. Een degelijk onderbouwd plan voor een Sterker Vlaanderen, sterkere Brusselaars, een Sterker land in een Sterker Europa.

Pagina's